22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Groei in de genade en kennis

Bijbels dagboek “Spurgeon voor iedere morgen”

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. 2 Petrus 3:18

‘Groei in de genade’ – niet slechts in één genade, maar in alle genade. Groei in de wortel van de genade: in het geloof. Geloof vaster in de beloften dan jij tot nu toe deed. Laat je geloof groeien in volheid, onwrikbaarheid en eenvoud. Groei ook in de liefde. Bidt dat de liefde in jouw gedachten, woorden en daden meer tot uiting zal komen. Groei ook in de ootmoed. Probeer zeer laag te staan en steeds meer van je eigen onwaardigheid te kennen. En als je door ootmoed in de diepte vordert, zoek dan tegelijkertijd naar boven op te klimmen, door in het gebed dichter bij God te komen en in inniger gemeenschap met Jezus te treden. O, dat God de Heilige Geest jou de genade zal geven om te groeien in de kennis van onze Heere en Zaligmaker! Iemand die niet groeit in de kennis van de Heere Jezus, zal niet gelukkig worden. Hem kennen is het eeuwige leven en als jij Hem beter leert kennen, zul je een volheid van vreugde binnengaan. Iemand die er niet naar verlangt om meer van Christus te kennen, weet niets van Hem. Als je iets van deze wijn geproefd hebt, zul je naar meer verlangen. Christus zal je helemaal verzadigen. Maar toch zal deze verzadiging je begeerte niet voldoen, maar nog meer prikkelen. Zoals het hert naar de waterstromen schreeuwt, zo zul je verlangen naar diepere teugen van Zijn liefde. Verlang jij Hem niet beter te kennen? Dan heb je Hem niet lief, want liefde roept altijd: ‘Dichter, dichterbij!’ Verlaten van Christus te zijn, is de hel; maar dichtbij de Heere Jezus te zijn, is de hemel. Wees daarom niet tevreden zonder een steeds toenemende kennis van Jezus. Zoek ernaar om meer van Hem te kennen in Zijn Goddelijke natuur, in Zijn menselijke bediening op aarde, in Zijn dood, in Zijn opstanding, in Zijn huidige Middelaarschap en in Zijn toekomende verheffing als Koning. Omhels het kruis en doorzoek de verborgenheid van Zijn wonden. Een toenemen in liefde tot Jezus en een dieper gevoel van Zijn liefde ten opzichte van jou, zijn de beste bewijzen van groei in de genade.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend