23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

En Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want zie, Ik geef opdracht, en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt, geen steentje zal op de grond vallen. Amos 9:9

Iedere zifting gebeurt op Gods bevel en onder Zijn toelating. Satan moest toestemming vragen voor hij een vinger naar Job kon uitsteken. Word jij op dit moment geschud? Het lijkt er zelfs op dat dit het werk van de hemel is. De tekst zegt namelijk: ‘Ik zal het huis van Israël schudden…’ Satan is de dienstknecht, die de zeef vasthoudt. Hij hoopt dat het zaad verstrooid wordt; maar de besturende hand van de Meester zorgt ervoor dat de zuivering van het graan zijn doel bereikt. De Meester gebruikt hetzelfde middel dat de vijand. Misschien word jij op dit moment heen en weer geschud en voel je jezelf als zaad op de dorsvloer van de Heere. Wees dan toch getroost door de werkelijkheid dat de Heere de zeef tot jouw heil laat dienen. De Heere Jezus zal de wan, die Hij in Zijn hand heeft, zeker gebruiken en Hij zal het goede van het kwade scheiden. Niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Niet al het koren wat op de grond van de schuur ligt, is geschikt als voedsel. Het proces van het wannen is daarom nodig. Alleen datgene wat echt gewicht heeft, heeft waarde als het in de zeef ligt. Schillen en kaf worden door de wind weggeblazen, en het echte zaad blijft achter. De tarwe van de Heere is volkomen veilig. Zelfs het kleinste zaadje heeft een belofte van behoudenis in zich. God Zelf is het Die dit werk uitvoert, maar daarom is het ook zo ernstig. Hij schudt hen overal en onder alle volken; Hij schudt hen op de meest krachtige wijze. Toch valt er geen enkel klein of onaanzienlijk zaadje op de grond. Elke gelovige is persoonlijk kostbaar in de ogen van de Heere; geen enkele herder wil graag een schaap, geen juwelier een diamant en geen moeder een kind verliezen. Zo wil de Heere ook geen enkele ziel van Zijn verloste volk verliezen. Hoe gering wij ook zijn, als wij aan de Heere toebehoren, mogen wij ons verheugen, dat wij in Christus behouden zijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend