23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De Heere, geweldig in de strijd.

De Heere, geweldig in de strijd. Psalm 24:8

Alle vijandschap is verbroken.

Onze God is heerlijk in de ogen van Zijn volk, omdat Hij grote wonderen voor hen, door hen, en in hen heeft gewerkt. Voor hen heeft de Heere Jezus op Golgotha iedere vijand verslagen, al de wapens van de vijand in stukken verbroken door het volbrachte werk van Zijn gehoorzaamheid; door Zijn triomferende opstanding en hemelvaart heeft Hij al de hoop op overwinning van de hel vernietigd, de gevangenis gevangen genomen, in het openbaar tentoongesteld, en door Zijn kruis over hen getriomfeerd. Elke pijl van beschuldiging, die satan op ons had kunnen afschieten, is verbroken; want wie kan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Het scherpe zwaard van de helse boosaardigheid en de gedurige aanvallen van het zaad van de slang betekenen niets, want in het midden van de gemeente vangen de kreupelen de prooi, en krijgen zelfs de zwakste strijders de kroon. De verlosten mogen de Heere ook verheerlijken voor Zijn overwinningen in hen, want de pijlen van hun natuurlijke vijandschap zijn verbroken, en de wapens van hun opstand hebben zij neergelegd. 

Overgebleven zonden gaan een zekere ondergang tegemoet.

Wat een overwinningen heeft de genade wel niet in onze boze harten gewerkt! Hoe heerlijk is Jezus, waar de wil gewonnen, en de zonde onttroond is! Wat ons overblijvend bederf aangaat, het gaat een even zekere ondergang tegemoet, en iedere verzoeking en twijfel en vrees zal ten enenmale worden overwonnen. In het Salem van vredevolle harten is de Naam van Jezus boven alle vergelijking groot! Hij won onze liefde, en zij blijft Hem geschonken. Zo mogen wij onbeschaamd uitzien naar overwinningen door ons. Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Wij zullen de machten van de duisternis, die in de wereld zijn, teneerwerpen door geloof, ijver en heiligheid; zondaren zullen wij voor Jezus winnen; stelsels van valse leer zullen wij omverwerpen; volkeren zullen wij bekeren, want God is voor ons en niemand zal voor ons aangezicht bestaan. Nog deze avond zingt de christen zijn krijgslied en bereidt zich voor op de strijd van morgen. Hij, die in ons is, is meerder dan hij die in de wereld is. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend