Voor iedere morgen

28 januari | Bijbels Dagboek Voor Iedere Morgen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Volmaakt in Christus Jezus. Kolossenzen 1 vers 28

Voel je in je eigen ziel niet, dat er geen volmaaktheid in je te vinden is? Leert iedere dag je dit niet? Elke traan, die langs je wang biggelt, zegt: ‘Onvolmaaktheid…’’, elke zucht, die aan je hart ontsnapt, roept: ‘Onvolmaaktheid…’, elk hard woord dat je lippen voortbrengen, fluistert: ‘Onvolmaaktheid…’. Je hebt al te vaak in je eigen hart gekeken om maar één moment te dromen van volmaaktheid in jezelf. Maar te midden van dit verdrietige bewustzijn van onvolmaaktheid, is hier toch troost te vinden. Je bent volmaakt in Christus Jezus. In Gods ogen ben je in Hem volmaakt, en nu al ben je begenadigd in de Geliefde. Maar er is nog een andere volmaaktheid, die ook bereikt zal worden en die aan iedere gelovige verzekerd is. Is het niet geweldig om uit te zien naar het moment waarop iedere zondevlek van de gelovige afgenomen wordt, en hij volmaakt voor de troon zal staan, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks? De kerk van Christus zal dan zo rein zijn, dat zelfs het oog van de Alwetende geen vlek of gebrek in haar zal vinden. Zij zal zo heilig en zo heerlijk zijn, dat Joseph Hart (18e eeuwse predikant,die veel hymns dichtte) de waarheid spreekt als hij zegt: In des Heilands mantel veilig, als de Heiland Zelve heilig. Dan zullen we kennen en proeven, en de zaligheid van deze veel omvattende woorden ervaren: ‘Volmaakt in Christus Jezus’. Niet eerder zullen wij ten volle begrijpen wat de hoogten en diepten zijn van de verlossing in Jezus. Springt je hart niet van vreugde op als je hieraan denkt? Zo zwart als je nu bent, zo wit zul je eens zijn; zo vuil als je nu bent, zo rein zul je worden. O, wat een wonderlijke verlossing! Christus neemt een worm en maakt er een engel van; Hij neemt een zwart en ongevormd ding en maakt het rein en zo mooi dat het nergens mee te vergelijken is. Hij maakt het onvergelijkelijk in schoonheid. Hij maakt het geschikt om een metgezel van de engelen te zijn. O mijn ziel, sta vol aanbidding stil voor de gelukkige waarheid van de volmaaktheid in Christus!

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Send this to a friend