Voor iedere morgen

05 februari | Bijbels Dagboek Voor Iedere Morgen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De Vader heeft de Zoon gezonden als Zaligmaker van de wereld. 1 Johannes 4 vers 14

Wat een heerlijke gedachte dat Jezus Christus niet is gekomen zonder de goedkeuring, het gezag, de wil en de hulp van Zijn Vader. Hij werd door Zijn Vader gestuurd om de Zaligmaker van de mensen te zijn. Er is wel onderscheid in de personen van de Drie-eenheid, maar niet in hun eer. Veel te vaak schrijven wij de eer van onze zaligheid, of de diepe ontferming, meer aan de Heere Jezus Christus toe dan aan de Vader. Dit is een grote misvatting. Toen Jezus kwam, werd Hij toen niet door Zijn Vader gestuurd? Toen Hij wonderbare dingen zei, was dit niet te danken aan Zijn Vader, Die genade op Zijn lippen uitstortte? Hij maakte Hem geschikt om een Bedienaar van het Nieuwe Verbond te zijn. Iemand die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kent zoals zij gekend moeten worden, trekt geen van hen voor in zijn liefde. Hij ziet hen in Bethlehem, Gethsemané en op Golgotha gezamenlijk werken aan de verlossing. Christen, heb jij je vertrouwen gesteld op de Mens Jezus? Heb je jouw hoop alleen op Hem gevestigd? Ben je met Hem verenigd? Geloof dan dat je verenigd bent met de God van de hemel. Omdat je de broeder bent van de Mens Jezus Christus, en met Hem in nauwe gemeenschap leeft, ben je ook verbonden met de eeuwige God! De ‘Oude van Dagen’ is je Vader en je Vriend. Heb je ooit wel eens gelet op de diepe liefde in het hart van Jehova, toen God de Vader Zijn zoon toerustte voor het grote werk van de genade? Als dit niet zo is, denk hier dan vandaag eens over na. De Vader zond Hem! Mediteer over dit onderwerp. Bedenk dat Jezus alleen doet wat de Vader wil. Zie in de wonden van de stervende Verlosser de liefde van de grote ‘Ik ben’! Laat iedere gedachte aan Jezus je ook doen denken aan de eeuwige, nooit volprezen God en Vader, want ‘het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem ziek gemaakt’.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.