Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere dag

17 juni | Bijbels Dagboek Voor Iedere Dag

De kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15:13 Verder lezen: Handelingen 2:1-21

Binnen een paar jaar, ik weet niet wanneer en ik weet niet hoe, zal de Heilige Geest worden uitgestort op een manier die sterk verschilt van de huidige. Er is verscheidenheid van werkingen en tijdens de laatste paar jaar is het zo geweest dat de verschillende werkingen bestonden uit heel weinig uitstorting van de Geest. Predikanten gingen in een saaie routine voort. Ze preekten en preekten maar en er werd weinig goeds gedaan. Ik hoop dat er misschien een nieuw tijdperk voor ons aangebroken is en dat er zelfs op dit moment al een betere uitstorting van de Geest is. Want het uur komt, en het kan er zelfs nu al zijn, wanneer de Heilige Geest opnieuw uitgestort zal worden, op zo’n wonderlijke manier dat velen af en aan zullen stromen en dat de kennis zal vermenigvuldigd worden. De kennis van de Heere zal de aarde bedekken zoals de wateren de bodem der zee, namelijk als Zijn koninkrijk zal komen en Zijn wil op aarde zal worden gedaan zoals ook in de hemel. We zeulen niet, net als Farao met de wielen van zijn wagens, voor altijd voort. Mijn hart jubelt en mijn ogen lichten op bij de gedachte dat ik de uitstorting van de Geest zeer waarschijnlijk zal meemaken; als ‘de zonen en de dochters van God zullen profeteren en de jongelingen gezichten zien en de ouden dromen dromen’ Misschien zullen er geen verbazingwekkende gaven zijn, want die zullen niet nodig zijn; maar toch zal er zo’n wonderbaarlijke mate van heiligheid zijn, zo’n buitengewone vurigheid van gebed, zo’n werkelijk gemeenschap met God, zo veel levende godsdienst en zo’n verspreiding van de leerstellingen van het kruis, dat iedereen kan zien dat de Geest als water is uitgestort en dat de regens afdalen van boven. Laten we daar om bidden, laten we er voortdurend onze krachten voor inspannen en het van God afsmeken.

Ter overdenking

Spurgeon zag antwoorden op zijn gebeden bij de opwekking van 1859. Wat stel jij je bij een opwekking voor? Heel veel opwinding met buitensporige beweringen dat de Heilige Geest erbij betrokken is? Of een oprecht werk van de Geest dat voor zich spreekt door echte bekeringen, werkelijke gemeenschap en een godzalig leven? (Hand. 2:37-47)

Preek nr. 30

Dag gemist? Bekijk hier het hele dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.