Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere dag

20 mei | Bijbels Dagboek Voor Iedere Dag

Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken. Psalm 17:15 Verder lezen: Openbaring 7:13-17

Hij zal met Gods beeld verzadigd worden, zegt de psalmist, als hij zal opwaken. Verzadiging! Dit is nog een vreugde voor een christen als hij de hemel zal binnengaan. Hier zijn we nooit volledig verzadigd. Ja, het is waar dat een christen verzadigd is in zichzelf. Hij heeft dat in zich wat een bron van troost is en hij kan wezenlijke troost genieten. Maar de hemel is de plaats van echte en werkelijke vertroosting. Als de gelovige de hemel binnengaat, denk ik dat zijn verbeelding volledig verzadigd is. Alles wat hij ooit overdacht heeft, zal hij daar zien, leder heilig denkbeeld zal bevestigd worden, leder machtig concept zal werkelijkheid worden. Iedere heerlijke voorstelling zal iets tastbaars worden dat hij kan zien. Zijn verbeelding zal zich niet iets beters voor kunnen stellen dan de hemel. Al zou hij er ook heel de eeuwigheid neerzitten, dan zou hij toch niets kunnen bedenken dat de luister van die heerlijke stad zou overtreffen. Zijn verbeelding zal verzadigd zijn. Dan zal ook zijn verstand verzadigd zijn.

‘Dan zal ik zien en horen en kennen,
alles wat ik hier beneden verlangde of wenste.’

Wie is er hier verzadigd met zijn eigen kennis? Zijn er geen geheimen die we willen weten, diepten van de geheimen van de natuur waar we niet zijn binnengetreden? Maar in die heerlijke toestand zullen we zoveel weten als we maar willen. Het geheugen zal geheel bevredigd zijn. We zullen terugzien op de lange reeks van voorbije jaren en we zullen tevreden zijn met wat we ook óp aarde hebben doorstaan, gedaan of geleden.

‘Daar zal mijn vermoeide ziel
op een groene en bloemrijke berg zitten,
en in grote verrukking terugdenken
aan de arbeid die achter mij ligt.’

De hoop zal verzadigd zijn, als er tenminste zoiets in de hemel bestaat. We zullen hopen op een toekomende heerlijkheid en erin geloven. Maar wat onze hoop betreft zullen we voortdurend verzadigd zijn.

Ter overdenking

Het verschil tussen het nu en het hiernamaals gaat onze meest voortreffelijke voorstellingen te boven (1 Kor. 13:12; 1 Joh. 3:2).

Preek nr. 25

Dag gemist? Bekijk hier het hele dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.