Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere avond

19 april | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

De Amen. Openbaringen 3:14

Het woord AMEN bevestigt plechtig wat daaraan voorafging en Jezus is de grote Bevestiger; in al Zijn beloften is ‘de Amen’ voor altijd onveranderlijk. Zondaar, ik wil u met deze gedachte troosten. Jezus Christus zei: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en beladen zijt en Ik zal u rust geven.’ Als u tot Hem gaat, zal Hij in uw ziel ‘Amen’ zeggen; dan zal Zijn belofte voor u gelden. In de dagen van Zijn vlees zei Hij: ‘Het gekrookte riet zal Ik niet verbreken.’ O arm, gebroken, geknakt hart, als u tot Hem komt, zal Hij ‘Amen’ zeggen tot u en dat zal in uw ziel even waar zijn als in honderden gevallen van de voorbijgegane jaren. Christen, is dit ook voor u niet een grote troost, dat er nog nooit een woord door de Heiland gesproken is, waarop Hij later teruggekomen is. De woorden van Jezus zullen bestaan, ook als de aarde en de hemel zullen voorbijgaan. Als u zich blijft vastklampen aan ook maar een halve belofte, dan zult u bemerken, dat die helemaal waar is. Neem u in acht voor mensen die afbreuk willen doen aan Gods beloften; ze nemen veel van de troost van Gods Woord weg. In al Zijn ambten is Jezus ‘Ja en Amen’. Eens was Hij priester om verzoening te doen en te reinigen en Hij is nog steeds de Amen als Priester. Hij was koning om Zijn volk te leiden, te regeren en te beschermen met Zijn machtige arm; Hij is nog steeds Dezelfde, de Amen als Koning. Hij was van ouds een profeet om goede toekomstige dingen te verkondigen, nog druipt er honing van Zijn lippen: Hij is de Amen als Profeet. Hij is de Amen wat de verdienste van Zijn bloed betreft; Hij is de Amen wat Zijn gerechtigheid betreft. Die heilige mantel zal schoon en heerlijk blijven, als het lichaam sterft. Hij is de Amen in iedere naam die Hij draagt, uw Bruidegom, Die nooit van u zal scheiden; uw Vriend, Die meer aankleeft als een broeder; uw Herder, Die met u gaat door het dal van de schaduw des doods; uw Helper en Bevrijder, uw Vesting en uw Hoog Vertrek, uw Sterkte, uw Vertrouwen, uw Blijdschap, uw Alles in allen en uw Ja en Amen in alles.

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.