Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Met Spurgeon Het Jaar Door

17 april | Bijbels Dagboek Met Spurgeon Het Jaar Door

…en Hij zal op de laatste dag op de aarde staan. Job 19:25 (Engelse vertaling)

Let erop dat Job Christus beschrijft als staande. Sommige uitleggers hebben dit gedeelte gelezen als: ‘Hij zal in de laatste dagen tegen de aarde staan.’ Omdat de aarde de gedoden heeft bedekt en de aarde het knekelhuis van de doden is geworden, zal Christus opstaan tot de strijd, en zeggen: Aarde, Ik kom tégen u, doe afstand van uw doden! Machpela zal zijn kostbare schat teruggeven, begraafplaatsen en kerkhoven zullen hun gevangenen vrijlaten, en alle diepten der aarde zullen de lichamen van de gelovigen afstaan. Welnu, hoe het ook zij – de houding van Christus’ lichaam, staande op de aarde, is veelzeggend. Het laat Zijn overwinning zien. Hij heeft gezegevierd over de zonde, die eens als een slang al kronkelende de aarde had bedwongen. Hij heeft de satan overwonnen. Exact op dezelfde plaats waar de satan zijn macht verwierf, heeft Christus de overwinning behaald. De aarde, die het toneel is geweest van een gedwarsboomde goedheid, waar eens de genade vrijwel werd verdreven, waar de rechtschapenheid stierf, waar een dodelijke wind alles wat hemels was en zuiver, als bloemen deed verschrompelen en maakte dat die hun hoofdje lieten hangen, verwelkt en verdord – op déze aarde zal alles wat heerlijk is in volmaaktheid bloeien en tot wasdom komen. Christus Zelf, eens door de mensen veracht en verworpen, de schoonste van alle mensenkinderen, zal komen te midden van Zijn grote hofhouding, terwijl koningen en vorsten Hem eer zullen bewijzen, en alle volken Hem zalig zullen noemen. ‘Hij zal op de laatste dag op de aarde staan.’

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.