Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Nabij de zon

19 november | Bijbels Dagboek Nabij De Zon

Die ons heeft zalig gemaakt… niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen; doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie. 2 Timotheüs 1:9-10

Zondaar, onbekeerde zondaar, u hebt vaak geprobeerd uzelf te behouden, maar u hebt even zo vaak gefaald. U hebt geprobeerd door uw eigen kracht en macht uw boze hartstochten en zonden te beteugelen; ik klaag met u mee dat al uw pogingen geen enkel succes hebben gehad. En ik waarschuw u, ze zullen ook nooit succes hebben, want u kunt zich door eigen kracht nooit redden; met alle kracht die u hebt, kunt u nooit uw eigen ziel vernieuwen; u kunt vanuit uzelf nooit opnieuw geboren worden. En hoewel die wedergeboorte absoluut noodzakelijk is, is die even absoluut onmogelijk voor u, tenzij God de Heilige Geest dat zal doen. Door de trekkende liefde van de Geest vindt de zondaar ‘de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, [die] zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus’ (Filip. 4:7). U zult begrijpen dat dit alles tot stand gebracht wordt zonder enige dwang. Ais de mens niet vrijwillig getrokken werd, zou hij helemaal niet getrokken worden; en hij komt met alle bereidwilligheid tot Christus, alsof er nooit een verborgen invloed in zijn hart is uitgeoefend. Maar die invloed moet uitgeoefend worden, want anders was er nooit een mens geweest, en zou er nooit een mens zijn, die tot de Heere Jezus Christus zou willen en kunnen komen.

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.