Aan de voeten van de Meester

28 januari | Bijbels Dagboek Aan De Voeten Van De Meester

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. MATHEUS 5:17-1

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat Jezus, toen Hij uit de dood was opgestaan, even teder was als voor Zijn sterven. Hij zei hun “Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage”. (Lukas 24:44-46 SV). Waar je Jezus ook vindt, Hij is de tegenstander van hen die het gezag van de Heilige Schrift willen ondermijnen. “Er staat geschreven” is Zijn wapen tegen Satan, het is Zijn antwoord aan boze mensen. De geleerden van vandaag de dag maken de Bijbel belachelijk en beschuldigen degenen onder ons die het goddelijke Woord vereren als sektarisch; maar de leer en het voorbeeld van Jezus was heel anders. Er is nooit een denigrerend woord over de Bijbel van de lippen van Jezus Christus gekomen, Hij heeft steeds de meest eerbiedwaardige achting getoond voor elke passage uit het geïnspireerde Boek. Omdat onze Heiland niet alleen vóór, maar ook na Zijn dood de Schriften heeft aanbevolen, moeten wij met heel ons hart alle leer, waarin de Heilige Schrift op de achtergrond wordt geplaatst, vermijden.

 

 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Send this to a friend