Voor iedere morgen

31 mei | Bijbels Dagboek Voor Iedere Morgen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ook de koning stak de beek Kidron over. 2 Samuël 15:23

Toen David met zijn volk voor zijn verraderlijke zoon Absalom moest vluchten, stak hij deze donkere beek over. De man naar Gods hart leefde niet zonder beproeving. Zijn leven was er vol van. Hij was tegelijk de gezalfde en de beproefde. Waarom zouden wij dan denken hieraan te ontkomen? De besten uit het menselijke geslacht hebben met as op hun hoofd aan de poorten van de droefheid gestaan. Waarom zouden wij ons dan beklagen, alsof ons iets vreemds overkwam? De Koning der koningen Zelf had geen andere weg te gaan. Ook Hij stak de vuile beek Kidron over. Deze beek voerde al het vuil uit Jeruzalem weg. God had één Zoon Die zonder zonde was, maar Hij heeft geen enkel kind zonder de gesel. Het is een grote vreugde als je kunt geloven dat Jezus in alle dingen verzocht werd zoals wij. Wat is vanmorgen jouw Kidron? Is het een ontrouwe vriend, een pijnlijk verlies, een verwijt dat vol laster over je wordt uitgestort, een donker voorgevoel? Onze Koning stak al deze Kidrons over. Is het lichamelijke pijn, armoede, vervolging of verachting? Onze Koning ging ons voor toen Hij deze Kidrons overstak. ‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd.’ De gedachte dat onze beproevingen iets vreemds zijn, moet voor eens en voor altijd verbannen worden, want Hij, Die het Hoofd van alle heiligen is, kende ook smart. Al de burgers van Sion worden gevormd uit het edele leger van Kruisdragers, waarvan Vorst Immanuël het Hoofd en de Aanvoerder is.  Ondanks Davids vernedering keerde hij toch als overwinnaar naar zijn stad terug. Davids Heere stond later als overwinnaar op uit het graf; laten wij dan vol goede moed zijn, want wij zullen de overwinning ook behalen. Wij zullen eens met vreugde putten uit de fonteinen van het heil, hoewel wij nu voor een poosje de gevaarlijke beken van zonde en droefheid over moeten steken. Houd moed, want de Koning Zelf overwon, nadat Hij de beek overgestoken was, en jij zult ook overwinnen.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.