Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere avond

21 juni | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Het vaste fundament Gods staat. 2 Timotheus 2:19

Het fondament, waarop ons geloof rust, is dit: “God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende.” Het grote feit, waarop het waarachtige geloof vertrouwt, is, dat “het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond,” en dat “Christus eenmaal voor de zonde heeft geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen;” “die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft aan het hout;” “de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden,” in één woord, de vaste zuil van de hoop der Christen is plaatsbekleding. De verzoenende offerande van Christus voor schuldigen, Christus zonde gemaakt voor ons, opdat wij rechtvaardigheid Gods zouden worden in Hem, Christus een waarachtig zoenoffer opofferende, voor zovelen als Hem door de Vader gegeven zijn, God bij name bekend, en in hun eigen harten erkend door hun vertrouwen op Jezus – dit is de hoofdwaarheid van het Evangelie. Als deze grondslag werd omvergehaald, wat vermochten wij dan nog? Maar hij staat onbeweeglijk, als de troon van God. Wij weten het; wij rusten er op; wij verblijden ons erin; onze vreugde is het, daaraan vast te houden, die te bepeinzen en te verkondigen, terwijl wij begeren, door erkentelijkheid voor deze grondslag in al ons leven en wandel gedrongen te worden. In onze dagen richt men de aanval tegen de leer der verzoening. Men kan het denkbeeld van plaatsbekleding niet verdragen. Men verfoeit de gedachte, dat het Lam Gods de zonde van de mensen zou hebben gedragen. Maar wij, die bij ondervinding de dierbaarheid van deze waarheid kennen, zullen haar, ondanks allen tegenstand, met vertrouwen blijven verkondigen. Wij verwateren en veranderen haar niet, in geen enkel opzicht doen wij haar tekort. Steeds zal Christus voor ons blijven een waarachtige Borg, menselijke schuld en ellende dragende in de plaats van mensen. Wij kunnen, wij mogen dit niet prijsgeven, want het is ons leven, en trots elke tegenstand geloven wij “dat het vaste fondament Gods staat.” 

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.