Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere avond

30 december | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Weet gij niet, dat het in het laatste bitterheid zal zijn. 2 Samuel 2:26

Als u slechts een naambelijder bent, mijn lezer, en geen erfgenaam van het geloof, dat in Christus Jezus is, dan bevatten de volgende regels een getrouwe beschrijving van uw einde. U bent een trouwe kerkganger; u gaat omdat anderen gaan, niet omdat uw hart recht is voor God. Dit is uw begin. Ik wil veronderstellen, dat u nog twintig of dertig jaar gespaard zult blijven om voort te gaan zoals u thans doet, de schijn van godsdienst vertonende door een uitwendig bijwonen van de genademiddelen, zonder met het hart daaraan deel te nemen. Kom zachtjes dichterbij, want ik moet u het sterfbed tonen van iemand, die net als u is. Wij staren zachtjes op hem. Een angstig doodzweet bedekt zijn gezicht, en hij schrikt op met de uitroep: “O God, het sterven valt zwaar. Hebt u de dominee geroepen?” “Ja hij komt.” De leraar verschijnt. “Mijnheer! ik vrees, dat ik ga sterven.” “Hebt u enige grond van de hoop?” “Ik kan niet zeggen, dat ik die heb. Ik vrees voor Gods aangezicht te verschijnen, o!  bid voor mij.” Het gebed wordt met diepe ernst opgezonden, en de weg van de zaligheid wordt hem voor de tienduizendste maal voorgesteld, maar eer hij nog het touw heeft aangegrepen, zie ik hem wegzinken. Ik kan die strakke oogleden sluiten, want hier op aarde zullen zij nooit meer iets zien. Maar waar is de man, en waar zijn de man zijn ware ogen? Er staat geschreven: “In de hel opende hij zijn ogen, zijnde in de pijn.” O! Waarom opende hij ze niet vroeger? Omdat hij zo gewend was het Evangelie te horen, dat zijn ziel er onder bleef slapen. Helaas! indien u daar uw ogen moet openen, hoe bitter zal uw gekerm zijn! Dat de Heiland Zijn eigen woorden het u bekend maken. “Vader Abraham, zend Lazarus, opdat hij het uiterste van zijn vingers in het water doopt en verkoelt mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam.” Daar is een ontzettende betekenis in deze woorden. Nimmer wordt het uw deel, die te leren verstaan bij het vreselijk licht van de toorn van de Heere. 

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.