22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Voorspoed | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld.

Ik zeide wel in mijnen voorspoed: Ik zal niet wankelen in‭‭ ‭eeuwigheid. Psalm 30 vers 7

Video Meditatie

Moab heeft op zijn heffe stil gelegen, en is van vat in vat niet geledigd. Geef een mens rijkdom laat zijn schepen reis op reis met rijke ladingen wederkeren; laten de winden en golven zijn dienaren schijnen om zijn vaartuigen door de schoot van de ontzaglijke oceaan te dragen; laten zijn akkers een overvloedige oogst opleveren; laat het weer hem gunstig zijn voor zijn zaaisel, laat onafgebroken voorspoed zijn deel zijn; hij zij als een voorspoedig koopman bekend; hij geniete een voortdurende gezondheid; hij doorwandele de wereld met sterke geestkracht en een schitterend oog, en leve gelukkig: hij hebbe een levendige geest en steeds gezangen op zijn lippen; zijn oog moge voortdurend van vreugde schitteren, en het natuurlijk gevolg van zulk een gemakkelijke gemoedstoestand, al is hij de beste Christen die ooit leefde, zal zijn… ‭hoogmoed‭. Zelfs David zeide: “Ik zal niet wankelen in eeuwigheid;” en wij zijn niet beter dan David, ja niet half zo goed. Mijn broeder, neem u in acht voor de effen plaatsen op de weg; betreedt gij deze, of is de weg moeilijk, dank uw God daarvoor. 0 Indien God ons immer wiegde in de wieg van de voorspoed; indien wij immer werden gekoesterd op de knieën van de fortuin; indien wij geen enkele vlek op de albasten pilaar hadden; indien er niet enige wolken in de lucht waren; indien wij niet enige bittere druppelen in de wijn van dit leven hadden, zouden wij dronken worden van genot, wij zouden menen “te staan;” en staan zouden wij, maar het zou zijn op een toren; gelijk iemand in de top van de mast in slaap gevallen, zouden wij ieder ogenblik in gevaar zijn.‭ Daarom zegenen wij onze God voor onze beproevingen; wij danken Hem voor onze wisselingen; wij prijzen Zijn naam voor het verlies van onze bezittingen; want wij gevoelen dat, hadde Hij ons niet gekastijd, wij te zorgeloos zouden zijn geworden. Voortdurende wereldse voorspoed is een hete beproeving.‭

Trough the eyes of Spurgeon ‭| Interne videos

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend