22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verraadt u de Zoon des mensen met een kus?

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Verraadt u de Zoon des mensen met een kus? Lukas 22 vers 48

Een kus van een vijand is verraderlijk. Laat ik op mijn hoede zijn als de wereld een vriendelijk gezicht laat zien; want als het mogelijk is, zal zij mij met een kus verraden. Als iemand van plan is om de godsdienst een slag toe te brengen, begint hij vaak met het uitspreken van zijn grote eerbied. Laat ik mij in acht nemen voor onoprechtheid die er aan de buitenkant mooi uit ziet, want deze onoprechtheid is de wapendrager van de afval en van het ongeloof. Omdat ik de bedrieglijkheid van de zonde ken, ben ik zo voorzichtig als de slangen, en probeer de bedoelingen van de vijand te ontdekken en ook te ontvluchten. De verstandeloze jongen werd op een dwaalweg gebracht door de kus van een vreemde vrouw. Het is nodig dat mijn ziel steeds opnieuw door de genade van de Heere onderwezen wordt, zodat de mooie woorden van de wereld geen invloed op mij zullen hebben. Heilige Geest, bewaar mij, als arme en zwakke mens, zodat ik niet word verraden met een kus. Maar wat moet ik doen, als ik schuldig ben aan dezelfde vervloekte zonde als Judas, de zoon van het verderf? Ik ben gedoopt in de Naam van de Heere; ik ben een lid van de kerk, ik zit aan de Avondmaalstafel… Al deze dingen zijn kussen van mijn lippen. Ben ik daarin oprecht? Als het niet zo is, ben ik een laffe verrader. Leef ik even zorgeloos in de wereld als anderen, en belijd ik toch dat ik een volgeling van de Heere Jezus ben? Dan maak ik de godsdienst belachelijk en geef ik de mensen aanleiding om de heilige Naam van God, waarmee ik genoemd ben, te lasteren. Als ik op deze manier handel, ben ik zeker een Judas, en dan zou het voor mij beter geweest zijn als ik nooit geboren was. Durf ik te hopen dat ik op dit punt rein ben? O Heere, bewaar me dan! O Heere, maak mij oprecht en waar! Bewaar mij voor iedere verkeerde weg, laat mij mijn Zaligmaker nooit verraden. Ik heb u lief, Heere Jezus, en hoewel ik U vaak verdriet doe, is het toch mijn verlangen om trouw te blijven tot de dood. O God, voorkom dat ik een geweldige Christen lijk, maar uiteindelijk toch zal omkomen in het vuur, omdat ik mijn Meester met een kus verraden heb.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend