Vandaag lezen

Voor Iedere Morgen

Scherp de wapens

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan, om ieder zijn ploegijzer, zijn spa, zijn bijl of zijn houweel te laten slijpen. 1 Samuël 13 vers 20 Wij voeren oorlog tegen de Filistijnen van het kwaad. Ieder wapen dat binnen ons bereik is, moeten we gebruiken. De prediking Lees meer…

Bijbels Dagboek Voor Iedere Morgen | Onderwerp | Plaats Reactie

Voor Iedere Avond

Verkondig de blijde boodschap

Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Efeziërs 3:8 De Apostel Paulus beschouwde het als een voorrecht, het Evangelie te mogen prediken. Zijn roeping was hem geen slavenwerk, maar hij wijdde zich daaraan met zielsgenot. En toch, terwijl Paulus zeer Lees meer…

Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond | Plaats Reactie

Dagelijkse Hulp

Het wonder van de menswording

In de verlossing wordt Gods het meest verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt in elke dauwdruppel die de ochtendzon doet schitteren. Hij wordt grootgemaakt door de bloem die bloeit in het lage houtgewas, hoewel het ongezien bloeit en haar zoetheid verkwist in de boslucht. Maar zing, zing, o heelal, tot u uitgeput bent, u kunt geen lied Lees meer…

Bijbels Dagboek Dagelijkse Hulp | Plaats Reactie

Bank Des Geloofs

Beloning voor de eeuwigheid

Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten, wal uw rechter doet; opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Matt. 6:3,4. Geen belofte wordt gedaan aan hen, die aan de armen geven om door de mensen Lees meer…

Bijbels Dagboek Bank Des Geloofs | Plaats Reactie

Aan De Voeten Van De Meester

Vertrouw op Gods beloften

En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. GENESIS 17:5 Ik weet niet of Abraham alle geestelijke betekenis van het met hem gesloten verbond heeft begrepen; waarschijnlijk heeft hij dat niet gedaan, maar hij heeft wel begrepen Lees meer…

Bijbels Dagboek Aan De Voeten Van De Meester | Onderwerp , | Plaats Reactie

De Schatkamer Van David

Psalm 29:1-4

1 Een psalm van David. Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte. 2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. 3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. 4 De stem Lees meer…

Bijbels Dagboek De Schatkamer Van David | Plaats Reactie

Dagelijkse Overdenkingen

Verlost door genade

Elke goede eigenschap die in een christen is, begint niet alleen, maar vordert en wordt voltrokken door de koesterende genade van God, door Jezus Christus. Als ik mijn vinger op de gouden grendel van het paradijs hield en mijn voet op de drempel zou staan, zou ik de laatste stap om de hemel binnen te Lees meer…

Bijbels Dagboek Dagelijkse Overdenkingen, Korte Overdenkingen | Onderwerp | Plaats Reactie

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Send this to a friend