Spurgeon Website Nederland

Spurgeon Website

Spurgeon Website Nederland
Spurgeon Website Nederland
C.H. Spurgeon

Spurgeon Website Nederland is een Nederlands archief. In dit archief staan preken, geschriften, Bijbelse dagboeken, nieuws en informatie. Kortom, u vindt hier alles over de prins der predikers in het Nederlands. Lees o.a. eens de biografie van Charles en dat van zijn vrouw Susannah Thompson. Regelmatig worden er nieuwe artikelen geplaatst, zodat u op de hoogte blijft van al het nieuws rondom Charles Haddon Spurgeon.

Ontdek interessante informatie, en kijk naar de prachtige documentaire film en waan uzelf in de tijd van het oude Engeland van de prins der predikers. Lees zijn inspirerende preken, of luister naar een oude geluidsopname van zijn zoon Thomas. Heeft u vragen? Typ dan in het zoekveld het onderwerp dat u bezighoudt. Er staat een schat aan informatie met een rijke inhoud van Spurgeon in dit archief.

Over Charles Haddon Spurgeon – Spurgeon Website Nederland Archief

Charles Haddon Spurgeon Charles Haddon Spurgeon liet zich op 16-jarige leeftijd onder invloed van Methodisten, door onderdompeling in een rivier dopen. Hij nam in de gemeente, waar zijn vader de leiding had, deel aan het Heilig Avondmaal. Desondanks voelde hij zich aangetrokken tot de baptisten en werd in een kleine gemeente predikant. In 1853 (hij is dan bijna 20 jaar) neemt hij een beroep aan naar Londen. Charles kon uitstekend en boeiend preken.

Hij werd ook wel de prins der predikers genoemd. Elke zondag zaten in Zuid-Londen waar hij predikant was, duizenden mensen onder zijn gehoor. Maar al spoedig was de bestaande kerk te klein. Waardoor men moest uitwijken naar een concertzaal. De gemeente was destijds de grootste ter wereld. Bij een bidstond in het Crystal Palace zaten eens 23.500 luisteraars onder zijn gehoor. Een groot aantal van zijn preken werd in de week nadat ze waren uitgesproken gedrukt. Later werden ze ook vertaald en in verscheidene talen over de hele wereld verspreid.

Bezoek en preken in Holland – Spurgeon Website Nederland Archief

prekenCharles Haddon Spurgeon bezoekt Nederland in 1863. Hier volgt een kort verslag van hemzelf:

Ik voelde me zeer gelukkig dat ik hartelijk ontvangen ben door alle kerkelijke groeperingen. Op zaterdagmorgen preekte ik in de doopsgezinde kerk van Amsterdam. En ‘s avonds in de oude Nederlands Hervormde Kerk. De volgende zondag in de Engelse Presbyteriaanse kerk. En ‘s avonds weer in een Nederlandse afgescheiden gemeente (Dutch Free Church). Daarnaast heb ik enkele keren gepreekt in de grote kathedralen. Zoals in de Domkerk (Dom Kirk) te Utrecht en in de Pieterskerk (Peter’s Kirk) te Leiden. Daar waren niet alleen de armen aanwezig, maar ook de edelen en de rijken van het land. De rijken konden het Engels natuurlijk beter verstaan dan de armen, daar zij geen gelegenheid hebben gehad om de taal te leren.” Lees meer…

De Prins der Predikers vertrouwde niet op zijn eigen vorstelijke overtuigingskracht. Maar hij vertrouwde daarentegen op de zekerheid van de koninklijke besluiten van zijn Koning. Dit vertrouwen had hij in Evangelisatie, prediking, onderwijs, schrijven, en de leiding in zijn leven. En het kwam allemaal voort uit een niet-aflatend geloof, dat God in staat is om te bereiken wat naar Zijn wil is.

Zware tijden – Spurgeon Website Nederland Archief

Het meningsverschil ” The Down Grade” begon in 1887. Spurgeon publiceerde toen een reeks artikelen. Daarin zei hij dat evolutionair denken en liberale theologie een gevaar was voor de kerk. Een gevaar wat haar in verval zou brengen. In dit geval ging het hem niet om de anglicaanse leer, maar om een leerstellige fout. Het ging hem met name om de eenheid binnen de Baptisten Unie. Hij besprak met enkele zijn bedenkingen in privé-brieven.

Spurgeon publiceerde ook verschillende artikelen in The Sword and the Trowel, het maandelijkse tijdschrift van de Metropolitan Tabernacle. Doch deze artikelen hadden niet de uitwerking die Spurgeon wenste. Daarentegen werd de kwestie ook niet besproken tijdens de bijeenkomst van de Unie in 1887. Als gevolg werden sommige leden van zijn eigen gemeenschap ontslagen. Spurgeon had geen andere keus. Hij kon niet anders dan uit de Unie stappen, wat hij in Oktober van dat jaar dan ook deed.

Het einde van Charles Haddon Spurgeon – Spurgeon Website Nederland Archief

kerk van Spurgeon archief Charles Spurgeon was een uniek instrument van God. Maar een van de opmerkelijkste aspecten van zijn leven en nalatenschap is dat hij de christelijke deugd in zijn bediening als voorbeeld heeft genomen. Charles passie voor evangelisatie is zichtbaar in elk facet van zijn leven. Dit was zichtbaar in zijn bediening, maar vooral in zijn preken. Tijdens zijn leven predikte Charles het Evangelie aan meer dan een miljoen mensen.

Spurgeon doopte 15.000 nieuwe gelovigen die onder zijn bediening zijn bekeerd. Bovendien zijn de preken van Spurgeon vertaald in bijna veertig talen, waaronder: Arabisch, Armeens, Bengaals, Bulgaars, Castiliaans, Chinees, Congolisch, Tsjechisch, Nederlands, Estlands, Frans, Gaelisch, Duits, Hindi, Russisch, Servisch, Syrisch, Tamil, Telugu, Urdu en Welsh.

De kerk waarin Charles jaren heeft gepreekt (de Metropolitan Tabernacle) bevindt zich in Londen vlak bij het metrostation Elephant & Castle. Nog steeds komt er een gemeente samen in de puriteinse traditie. Spurgeon stichtte ook diverse weeshuizen. Er bestaat nog steeds maatschappelijk werk voor kinderen dat zijn naam draagt. Ook richtte hij een predikantenopleiding op, na zijn dood kreeg het de naam: Spurgeon’s College. Charles Haddon Spurgeon had aan het eind van zijn leven een slechte gezondheid. Daardoor verbleef hij vaak in Zuid-Frankrijk. Hij  overleed daar op 57-jarige leeftijd.

Londen in rouw – Spurgeon Website Nederland Archief

Londen in de rouwToen Charles Spurgeon in Januari 1892 stierf, ging Londen in de rouw. De kist met zijn lichaam stond drie dagen in de Metropolitan Tabernakel. Tijdens deze dagen brachten bijna 60.000 mensen hun eerbetoon aan Spurgeon. Op de dag van de begrafenis stonden er 100.000 mensen langs de straten. De twee kilometer lange begrafenisparade volgde de lijkkoets van de Tabernakel naar de begraafplaats. Vlaggen stonden half stok en winkels en cafés waren gesloten.

Verantwoording – Spurgeon Website Nederland Archief

Alle biografische artikelen en preken op deze Spurgeon website zijn met de groots mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Daarnaast zijn alle theologische werken in dit Archief ongewijzigd en afkomstig van de hand van Charles Haddon Spurgeon. Doch waar dat mogelijk was zijn aanpassingen gemaakt naar het hedendaags taalgebruik om het lezen toegankelijker te maken.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.