Genezing voor beproefde zielen

 16,99

‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?

Categorie:

Beschrijving

‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God’ (Psalm 42:12). Over dit Psalmvers hield de Puriteinse predikant Christopher Love (1618-1651) zeventien preken. Die preken zijn vertaald en in deze uitgave opgenomen. Love behandelt elk deel van de tekst en past de inhoud steeds toe op de hoorders. Eerst laat hij zien hoe de Heere Zijn kinderen overtuigt van de zonde. Daarna wijst hij op de Hoop die er is in God en mag de lofzang worden aangeheven. Met een inleiding van prof. dr. A. Baars. Vertaling door W. van Emenes.