24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, uw God van gerechtigheid

IK BEN de rechtvaardige Rechter van de hele schepping. Psalmen 98:9
IK BEN de Koning der Koningen. Openbaring 19:16
IK BEN met de generatie van de rechtvaardigen. Psalmen 14: 5
IK BEN God, Mijn inzettingen verblijdt het hart. Psalmen 19: 8
IK BEN degene die een onbreekbaar verbond maakt met de mens. Ezechiël 16:62
IK BEN heilig, zuiver en onbesmet. Leviticus 11:45
IK BEN God, behalve Mij is er geen God. Jesaja 44:6
IK BEN God, waardoor alle woorden worden gewogen. 1 Samuel 2:3
IK BEN God, Mijn getuigenis is zeker. Psalmen 19:7
IK BEN God, Mijn geboden verlichten de ogen. Psalmen 19:8
IK BEN uw getuige. 1 Samuel 12:5
IK BEN de rechtvaardige; koningen zullen zich voor Mij vernederen. 2 Kronieken 12:6
IK BEN God wiens oogleden de mensenkinderen doorziet. Psalmen 11:4
IK BEN de Geest van wijsheid. Jesaja 11: 2
IK BEN Mijn verordeningen. Leviticus 18:30
IK BEN de goddelijke rechter van alle dingen. Genesis 18:25
IK BEN de wet. Hebreeën 8:10
IK BEN Mijn inzettingen, wandelen in hen. Ezechiël 20:19
IK BEN rechter van de levenden en de doden. Handelingen 10:42
IK BEN de Geest van de vreze des Heere. Jesaja 11:2
IK BEN rechtvaardig. Exodus 9:27
IK BEN perfecte kennis. Job 37:16
IK BEN voor wie elke tong zal belijden. Romeinen 14:11
IK BEN de Heere die de gerechtigheid houdt. Psalm 11:7
IK BEN de onbevooroordeelde, onpartijdige rechter. Genesis 18:25
IK BEN de Heere en Mijn oordelen zijn geheel rechtvaardig. Psalmen 19:9
IK BEN het, die Mozes riep om Israël te bevrijden. Exodus 3:14
IK BEN God en niemand kan mijn daden keren. Jesaja 43:13
IK BEN boven alle goden die worden gevreesd. 1 Kronieken 16:25
IK BEN God die u loutert. Jesaja 48:10
IK BEN Mijn rechten. Leviticus 18:5
IK BEN de Heere die uw Heelmeester. Exodus 15:26

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend