24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, uw God die genade is

IK BEN God, die barmhartig is. Jeremia 3:12
IK BEN genadig en Ik verleen gunst aan wie ik verkies. Jeremia 3:12
IK BEN God van het gevlekte en gespikkelde. Genesis 31:11 en 12
IK BEN de Vredevorst geprofeteerd door de profeet Jesaja. Jesaja 9:6
IK BEN God die je ziel herstelt. Psalmen 23:3
IK BEN de vriend van zondaren. Mattheus 11:19
IK BEN God die u niet zal verzoeken boven hetgeen u dragen kunt. 1 Korinthiërs 10:13
IK BEN de God van de vrede. Hebreeën 13:20
IK BEN Het die weent met hen die wenen. Romeinen 12:15
IK BEN Het die spreekt vanuit een positie van barmhartigheid. Numeri 7:89
IK BEN lankmoedig. Numeri 14:18a
IK BEN Mijn Geest. 2 Korinthiërs 3:17
IK BEN genadig! Exodus 22:27
IK BEN de vergever van alle overtredingen. Psalmen 51:1
IK BEN het Manna dat uit de hemel kwam. Johannes 6:41
IK BEN de adem die je leven geeft. Job 33:4
IK BEN het, die uw zonden niet zal herinneren. Jesaja 43:25
IK BEN de geliefde in het Hooglied. Hooglied 2:4
IK BEN God, die Zijn hand uitstrekt. Exodus 7:5
IK BEN de vrijheid die u zoekt door Mijn Geest. 2 Korinthe 3:17
IK BEN altijd trouw. Openbaringen 19:11
IK BEN God in het midden van uw land. Exodus 8:22
IK BEN de vergever van onrechtvaardigheid. Psalmen 103:2 en 3
IK BEN overvloedig in genade. Numeri 14:18 a
IK BEN het altaar der vrede voor je angst. Richteren 6:24
IK BEN de Heere, die wijsheid geeft aan de eenvoudige. Psalmen 19:7
IK BEN God, die dagelijks vol nieuwe barmhartigheid is. Klaagliederen 3:22 en 23
IK BEN God, Die u troost. Jesaja 51:12
IK BEN God van de armen en de vreemdeling. Leviticus 23:22
IK BEN zachtmoedig en nederig van hart. Mattheus 11:29
IK BEN God die lust heeft in liefde en vriendelijkheid. Jeremia 9:24

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend