24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, uw God van wonderen

IK BEN de God die wonderen toont. Handelingen 2:19
IK BEN de Heere en Mijn stem is krachtig en vol van majesteit. Psalmen 29:4
IK BEN God, niets is te moeilijk voor Mij. Jeremia 32:27
IK BEN God die al MIJN wonderen doet gedenken. Psalmen 111:4
IK BEN God en Mijn glorie dondert. Psalmen 29:3
IK BEN de Geest van alle kennis en inzicht. Jesaja 11:2
IK BEN de Heilige Geest, die zweeft over de wateren. Genesis 1:2
IK BEN glorieus en onvergelijkelijk, aanbidding waardig. 1 Kronieken 16:29
IK BEN God die Zichzelf bekend maakt door visioenen. Numeri 12:6
IK BEN de kracht. Handelingen 1:8
IK BEN de gever van alle openbaring. 1 Korinthe 2:10
IK BEN glorieus, vol van gewichtige pracht. Deuteronomium 28:85
IK BEN het die is opgevaren naar de Vader. Efez. 1:20
IK BEN de drie-enige God van Israël. Johannes 14:26
IK BEN God die tekenen verricht. Exodus 10:2
IK BEN God die spreekt in de nachtelijke seizoenen. Numeri 12:6
IK BEN de Koning van Glorie. Psalmen 24:8
IK BEN het die de geest en het hart doorzoekt. Openbaringen 2:23
IK BEN geweldig en zeer te prijzen. 1 Korinthe 16:25
IK BEN YAH en Jahweh. Psalmen 68:4
IK BEN de schepper van alle ware aanbidding. Johannes 4:24
IK BEN wijsheid. Spreuken 8:14 en 17
IK BEN alwetend. 1 Korinthe 1:25
IK BEN de Heere, die de hemelen uitstrekt. Jesaja 44:24
IK BEN God die spreekt. Jesaja 52:6
IK BEN de HEERE, jou heelmeester. Exodus 15:25:26
IK BEN God die nieuwe dingen verklaart, nog voor ze uitkomen. Jesaja 42:9
IK BEN het antwoord van je tong. Handelingen 16:1
IK BEN de vervulde profetie, nooit te vroeg, nooit te laat. Lukas 24:44

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend