24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, God van de eeuwigheid

IK BEN, IK verander nooit. Job 23:13
IK BEN de eerste en de laatste. Jesaja 44:6
IK BEN één. Deuteronomium 6:4
IK BEN door de eeuwen heen de schenker van het geloof. Hebreeën 11:9 en 10
IK BEN heerser van zowel de dag en nacht. Psalmen 139:12
IK BEN de eeuwige God die er altijd al was. Psalmen 90:2
IK BEN de Koning voor eeuwig en altijd. Psalmen 10:16
IK BEN de Geest. Johannes 4:24
IK BEN de alfa en de omega. Openbaringen 22:13
IK BEN God wiens ogen aanschouwen. Psalmen 11:4
IK BEN elke dag hetzelfde. Hebreeën 13:8
IK BEN het Woord des levens, genaamd de Bijbel. Openbaringen 19:13
IK BEN de hoeksteen. 1 Petrus 2:7
IK BEN de opstanding en het leven. Johannes 11:25
IK BEN niet van deze wereld. Johannes 8:23
IK BEN God, die al Mijn werken door de eeuwigheid kent. Handelingen 15:18
IK BEN alomtegenwoordig. Psalmen 139:7
IK BEN Degene die begin en einde gelijktijdig ziet . Jesaja 46:10
IK BEN God, gereed om Mijn Woord uit te voeren. Jeremia 1:12
IK BEN 3 in 1 gelijk en eeuwig. 1 Johannes 5:7
IK BEN, voordat de dag was. Jesaja 43:13
IK BEN al Mijn namen. Leviticus 22:2
IK BEN de zelfvoorzienend, zelfonderhoudend, zelfcreërende God. Exodus 3:13 en 14
IK BEN God, er is geen ander. Jesaja 45:6
IK BEN het Woord, dat was in het begin. Johannes 1:1
IK BEN de Rots der eeuwen waar je op staat. Psalmen 62:6
IK BEN Degene die was, is, en zal komen. Openbaringen 1:8
IK BEN wie Ik ben. Exodus 3:14 a
IK BEN de eeuwige God. Genesis 21:33
IK BEN Hij die in de eeuwigheid woont. Jesaja 57:15

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend