24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, God van de beloftes

IK BEN het die terugkomt. Johannes 14:3
IK BEN God en ik wil dat u in Mij gelooft. Jesaja 43:10
IK BEN het die je tranen in Mijn fles legt, en in Mijn boek. Psalmen 56:8
IK BEN God, die laat zien wat komen gaat. Johannes 16:13
IK BEN de zeven Geesten en zij zijn Mij. Openbaring 4: 5
IK BEN de Heere, de vrees voor Mij is een bron van leven. Spreuken 14:27
IK BEN God, Mijn geheimen zijn met degenen die Mij vrezen. Psalmen 25:14
IK BEN in het leven de borg van vreugde en gezondheid. Jeremia 33:6
IK BEN God, die zal worden gevonden door hen die Mij zoeken met heel hun hart en ziel. Deuteronomium 4:29
IK BEN en gij zult Mijn naam kennen. Jesaja 52:6a
IK BEN het, die u leidt in het spoor der gerechtigheid. Psalmen 23:3
IK BEN de grote architect van de laatste dagen. Hebreeën 1:1-2
IK BEN de enige gever van de sleutel der hemelen. Mattheus 16:19
IK BEN de God die het hoort. Exodus 22:27
IK BEN de Heere, die hoort wie over Mijn naam spreekt. Maleachi 3:16
IK BEN God, die u leidt om te profeteren. Handelingen 2:17
IK BEN de spoedig komende Koning. Openbaring 11:15
IK BEN de Heere, Ik zal nooit veranderen. Maleachi 3:6
IK BEN altijd met u, waar u ook bent. Mattheüs 28:20 b
IK BEN God die door dromen spreekt. Numeri 12:6
IK BEN God, die Zijn gedaante openbaart. Numeri 12:8
IK BEN de genezing die je zoekt. Jesaja 53:5
IK BEN de Verlosser die op de Olijfberg zal neerdalen. Zacharia 14:4
IK BEN God die je visioenen geeft. Handelingen 2:17
IK BEN God voor de oude van dagen. Jesaja 46:4
IK BEN het, en Ik kom spoedig. Openbaring 3:11
IK BEN het, die komt op het witte paard. Openbaring 19:11
IK BEN die de hemel spoedig zal scheuren. Jesaja 64: 1a
IK BEN de precisie van Mijn Woord. 1 Timotheüs 3:16
IK BEN wachtende op jou. Jesaja 30: 18 a

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend