24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, God uw beloner

IK BEN uw Loon zeer groot. Genesis 15:1
IK BEN de Heere, proef en zie dat Ik goed ben. Psalmen 34: 8
IK BEN zowel de gever als de schenker. Jacobus 1:17
IK BEN de bereider van uw plaats in de hemel. Johannes 14:3
IK BEN in staat om u veel meer dan dit te geven. 2 Kronieken 25:9
IK BEN de bron van alle ware rijkdom. Jacobus 1:17
IK BEN de geest van vrijheid. 2 Korinthiërs 3:17
IK BEN het die je hoofd zalft met olie. Psalmen 23: 5
IK BEN de Bruidegom die terug komt voor Mijn bruid. Openbaring 22:17
IK BEN de Heere, die ziet op hen die beven voor Mijn Woord. Jesaja 66:2
IK BEN God, die een tafel voor u bereidt in het bijzijn van uw vijanden. Psalmen 23:5
IK BEN in het midden van twee of drie die in Mijn Naam vergaderd zijn. Mattheus 18:20
IK BEN God, die u antwoord. Jesaja 58:9 a
IK BEN het die een zaak verbergt tot Mijn eer, en tot eer van een koning om het te zoeken. Spreuken 25:2
IK BEN de fontein in de hof. Hooglied 4:15
IK BEN de opstanding van Mijn geliefde. Johannes 11:25
IK BEN God, wiens troon is in de hemel. Psalmen 11:4
IK BEN van boven. Johannes 8:23
IK BEN de Heere wiens gelaat aanschouwt de oprechte. Psalmen 11:7
IK BEN de Beloner van allen die Mij zoeken. Hebreeën 11:6
IK BEN God, die u leert wat u nuttig is. Jesaja 48:17
IK BEN de gever van het overvloedige leven. Johannes 10:10
IK BEN meer dan u kunt vragen of denken. Jesaja 55:9
IK BEN en zit aan de rechterhand van de Vader. Markus 14:62
IK BEN daar de maker van vele woningen. Johannes 14:2
IK BEN de sabbatsrust. Markus 2:28
IK BEN de erfenis van de Leviet. Deuteronomium 18:1 en 2
IK BEN de bron van leven. Spreuken 14:27
IK BEN de gever van grote wijsheid. Jakobus 1: 5
IK BEN de Heilige Geest die zweeft over je leven om u tot een hogere orde te brengen. Deuteronomium 32:11 En 12

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend