24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, God uit het verleden

IK BEN de Heere, de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Exodus 3:6
IK BEN de Heilige Geest die zweeft over de chaos van de aarde. Genesis 1:2
IK BEN het licht van Genesis, noch voor er licht was. Genesis 1:3
IK BEN de Heilige Shema van oudsher. Deuteronomium 6:4
IK BEN de Heilige Israëls. Jesaja 43:3 a
IK BEN het Wiens wegen perfect zijn. 2 Samuel 22:31
IK BEN God de vrees voor Mij is schoon en eeuwigdurende. Psalmen 19:9
IK BEN het Heilige der Heilige. 1 Koningen 8:6
IK BEN de God der kennis. 1 Samuel 2:3
IK BEN de Heere, zittende op Zijn troon. Jesaja 6:1
IK BEN God die de aarde vormde om bewoond te worden. Jesaja 45:18
IK BEN verstandig. Job 32:8
IK BEN het die de gesnedenen toevoegt. Jesaja 56:3
IK BEN de God van alle heilige profeten in de Schrift. Openbaringen 22:6
IK BEN God, Hij die de zeeën scheidt. Jesaja 51:15
IK BEN de Heere, Meester van symfonieën. Psalmen 149:3 a
IK BEN de HEERE. Exodus 6:2
IK BEN de ster die leidde naar de geboorteplaats van Jezus. Matheus 2:9 en 10
IK BEN God die het water veranderd in wijn. Johannes 2:7 en 9
IK BEN het waar alle profeten van spraken. Johannes 1:45
IK BEN de Wortel van de Nakomelingen van David. Openbaringen 22:16
IK BEN God die je in de waarheid zal leiden. Johannes 16:13
IK BEN God, Mijn regenboog is Mijn eeuwig verbond met jou. Genesis 9:16
IK BEN de Wortel van Isai. Jesaja 11:10
IK BEN de God van Jeruzalem waarin Mijn Naam is. 2 Koningen 21:4
IK BEN de Maker van Israël. Jesaja 43:15
IK BEN de Fontein van het huis van David. Zacharia 13:1
IK BEN God die de hemelen sluit. Deuteronomium 11:17
IK BEN God die het water veranderd in bloed. Exodus 7:5
IK BEN gehuwd met Israël. Jeremia 3:12

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend