24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, uw God van het offer

IK BEN de Christus. Lukas 9:20
IK BEN de beker van het bloed. Lukas 22:20
IK BEN het eeuwige offer. Hebreeën 10:12-14
IK BEN het bloed dat je reinigt van zonde. 1 Johannes 1:7
IK BEN de gekruisigde Christus van Golgotha Handelingen 2:36
IK BEN uw gerechtigheid. Psalmen 97:2
IK BEN de Yom Kippoer, de verzoening voor alle zonden. Hebreeën 10:10
IK BEN het waard het boek te openen en te lezen. Openbaringen 5:4-5
IK BEN Noachs Ark in een wereld die nog steeds vol is met zonde. Genesis 7:1
IK BEN de wijn en het brood. Mattheus 26:26-28
IK BEN levend in alle eeuwigheid. Openbaringen 1:18
IK BEN het gesprenkelde bloed van het lam op de deurpost van Israël. 1 Korinthiërs 5:7
IK BEN de deur naar de Vader. Johannes 14:6
IK BEN de Heere, die mensen met een verslagen geest redt. Psalmen 34:18
IK BEN Gods Zoon gezonden om van aangezicht tot aangezicht gezien te worden. Genesis 32:30
IK BEN Degene die de hemel verlaten heeft voor u. Johannes 3:13
IK BEN uw heiliging. Exodus 31:13
IK BEN het bloed der verzoening. Romeinen 5:11
IK BEN Gods enige Zoon. Johannes 3:16
IK BEN eeuwig blind voor wat Ik heb vergeven. Psalmen 103:12
IK BEN het brood des levens voor u gebroken. Johannes 6:35
IK BEN het die uw overtredingen uitdelg. Jesaja 43:25
IK BEN de smeekbede. Zacharia 12:10
IK BEN de doorboorde Messias. Openbaringen 1:7
IK BEN het die de macht heeft over de sleutels van de hel en de dood. Openbaringen 1:18
IK BEN de God van uw redding. Psalmen 24:5
IK BEN het Lam dat geslacht is. Zacharia 12:10
IK BEN van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 1 Johannes 5:7
IK BEN buiten het kamp, kom tot Mij. Hebreeën 13:13
IK BEN de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14:6

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend