24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, God van de gehele schepping

IK BEN de Heere, de vrees voor Mij is het begin van wijsheid. Psalmen 111:10
IK BEN de God van vermenigvuldiging en voortplanting. Genesis 35:11
IK BEN Jehova, dat is Mijn naam. Psalmen 83:18
IK BEN de God van de Serafim. Jesaja 6:1 en 2
IK BEN de God van alle vlees. Jeremia 32:27
IK BEN de wijnstok. Johannes 15:5
IK BEN de grote ontwerper waaruit men kennis vergaard. Exodus 36:1
IK BEN Adonai Elohim, is er geen andere. Jesaja 45:6
IK BEN de God van cherubijnen. Exodus 25:22
IK BEN de grondlegging der wereld. Openbaringen 17:8
IK BEN onzichtbaar, nochtans spreekt de hele schepping van Mij. Romeinen 1:20
IK BEN God, Ik wil dat je Mij begrijpt en Mij kent. Jeremia 9:24
IK BEN en jij bent Mijn getuige. Jesaja 43:12
IK BEN in u verheerlijkt. Johannes 17:10
IK BEN God, die u een teken maakt voor de ongelovige. Ezechiël 24:27 b
IK BEN meer dan een gebouw van staal, cement en steen. Handelingen 7:49
IK BEN jaloers naar u, dien geen ander dan Mij alleen. Exodus 34:14
IK BEN God, verheven boven een ieder. 1 Kronieken 29:11
IK BEN God die Zich ontfermd over vreemdelingen. Jesaja 56:3
IK BEN God die spreekt van aangezicht tot aangezicht. Numeri 12:6 en 8a
IK BEN de soevereine heerser van de hele schepping. 1 Kronieken 29:11 en 12
IK BEN uw volgende adem. Job 12:10
IK BEN het licht van de wereld. Johannes 8:12
IK BEN God en alles in de hemel en op de aarde is van Mij. 1 Kronieken 29:11
IK BEN Immanuël, God die woont onder de mensenkinderen. Jesaja 7:14 en Mattheus 1:23
IK BEN hoog en verheven door de hele schepping. Psalmen 148:13
IK BEN de uitgestorte Geest op alle vlees. Handelingen 2:17
IK BEN Hij die zich verheugt met degenen die zich verheugen. Romeinen 12:15
IK BEN de enige schepper van alles wat bestaat. Openbaringen 4:11
IK BEN redder van zowel Joden als de heidenen. Romeinen 1:16
IK BEN Degene voor wie elke knie zal buigen. Romeinen 14:11

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend