24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

IK BEN, uw God in de strijd

 

IK BEN de banier in de strijd. Jesaja 59:19
IK BEN uw tweesnijdend zwaard. Openbaringen 2:12
IK BEN jou strijdkreet. Jozua 6:20
IK BEN een krijgsman. Exodus 15:3
IK BEN de Heere geweldig in de strijd. Psalmen 24:8
IK BEN degene die de plannen van Satan vernietigt. Romeinen 16:20 a
IK BEN de Geest van alle macht. Jesaja 11:2
IK BEN meester over alle naties en koninkrijken. Psalmen 22:28
IK BEN het, die u leidt omwille van Mijn grote Naam. Psalmen 23:3
IK BEN de overwinnaar van de dood, hel en het graf. 1 Korinthiërs 15:55,57
IK BEN zowel strijder als dichter. Psalmen 45:1
IK BEN de Allerhoogste God, de bevrijder en bezitter. Genesis 14:20 a
IK BEN de Heere der heerscharen. 1 Koningen 22:19
IK BEN het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Mattheüs 6:13
IK BEN God, die volkeren voor u uitwerpt. Leviticus 18:24
IK BEN bevelhebber en leider van al de hemel legers Openbaringen 19:24
IK BEN het, die de goddelozen voor u verdrijft. Deuteronomium 9:4
IK BEN de verdediger van hen die in Mij geloven. Psalmen 7:10
IK BEN je kracht. Exodus 15:2
IK BEN het Lam zittende op de troon. Openbaringen 7:17
IK BEN jou zegevierende banier. Exodus 17:15
IK BEN de volheid van grootheid, macht, glorie, overwinning, en majesteit 1 Kronieken 29:11
IK BEN God de Almachtige en oneindig in kracht. Genesis 35:11
IK BEN jou machtige schild. Genesis 15:1
IK BEN de leeuw van de stam van Juda. Openbaring 5:5
IK BEN het zwaard van de Geest. Efeze 6:17
IK BEN jou hoge toren. Psalmen 144:2
IK BEN de verdediger van Israël. Psalmen 121:4
IK BEN jou Burcht. Psalmen 144:2
IK BEN almachtig. Openbaring 19:6
IK BEN de vijand van de vijanden van Israël. 2 Kronieken 20:29

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend