Dagelijkse overdenkingen

07 februari | Bijbels Dagboek Korte Overdenkingen, Overdenkingen Met Spurgeon

Want zo velen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek: want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Galaten 3:10

Bedenk vooral dat u veeleer een zondaar dan een rechtvaardige bent; onderzoek en beproef uzelf. En als de weegschaal niet helemaal neerslaat, maar de wijzer twijfelachtig heen en weer gaat zodat u uitroept “Ik weet niet wat te antwoorden”, o, dan zeg ik u dat het in het belang van uw ziel voorzichtiger zou zijn om eerder ontkennend dan bevestigend te antwoorden. Hoewel u dat diep zou smarten, is dat toch beter dan uzelf te bedriegen, ja wat meer is, dan u in uw laatdunkendheid te volharden, totdat eenmaal het ontwaken in de verdoemenis u zal verzekeren dat u zich hebt bedrogen. Kunt u dan met de ene hand op Gods heilig Woord en met de andere op uw eigen hart uw ogen ten hemel opheffen en zeggen: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie; ik weet dat ik uit de dood overgegaan ben in het leven; ik ben nu niet die ik vroeger was; ik ben de voornaamste der zondaren, maar Jezus stierf voor mij, en als ik mij niet bedrieg, thans een zondaar, door het dierbare bloed van Christus gezaligd en behouden, als een toonbeeld van genade”. God zegene u, mijn broeder. Voor ü heeft mijn tekst geen verschrikking. Op u is integendeel het 13e vers van ons teksthoofdstuk toepasselijk waar u leest “Christus heeft ons verlost van de vloek der wet een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: Vervloekt is een Iegelijk, die aan het hout hangt”.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.