Dagelijkse overdenkingen

06 februari | Bijbels Dagboek Korte Overdenkingen, Overdenkingen Met Spurgeon

Want zo velen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek: want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Galaten 3:10

Er zijn sommige mensen bij wie die vloek duidelijk zichtbaar is. De vloek rust op alles wat zij doen. Zij vergaderen zich schatten, maar met de rijkdom komt tegelijk de vloek. Ik zou armoede verkiezen boven de schatten der wereld, boven het goud van sommige mensen, waaraan de vloek kleeft, en ik herhaal nog eens, dat die vloek bij sommige mensen zichtbaar is. Zie de dronkaard. De vloek volgt hem overal waar hij gaat. Als hij thuis komt, vluchten zijn kleine kinderen naar boven, want zij zijn voor hun eigen vader bang, en als zij wat ouder worden, geven zij zich, evenals hij, aan de drank over, en volgen zijn voetstappen, en maken zich bovendien nog aan het vloeken schuldig. Wordt nu zo’n dronkaard niet gevloekt In zijn kinderen? De ene zonde kan de vloek meer tot gevolg hebben dan de andere. Toch is het ontegenzeggelijk waar, dat de vloek op elke zonde volgt, al is het niet altijd even zichtbaar. U die buiten God en Christus leeft, die de Heere Jezus niet kent, u bent vervloekt waar u zit of staat; vervloekt is uw legerstede, vervloekt Is het brood dat u eet vervloekt is de lucht die u inademt. Alles wat aan u is, is vervloekt. Vervloekt Is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven Is in het boek der wet om dat te doen”.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.