Dagelijkse hulp

26 juni | Bijbels Dagboek Dagelijkse Hulp

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien. Jesaja 53:10

Onze Heere Jezus is niet tevergeefs gestorven. Zijn dood was een offerdood; Hij stierf als onze plaatsvervanger, omdat de dood de straf was voor onze zonden, en omdat Zijn plaatsvervanging door God werd aanvaard. Hij heeft hen gered voor wie Hij Zijn ziel tot een offer stelde. Door de dood is Hij geworden als het koren der tarwe, dat veel vrucht voortbrengt. Er moet een nakomelingschap van kinderen tot Jezus zijn; Hij is “de Vader van de eeuwigheid”. Hij zal zeggen: “Zie, Ik en de kinderen die Gij Mij gegeven hebt.”

 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.