24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Video Meditatie


Het zal de rechtvaardige welgaan | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal. Jesaja 3:10‭‭...

Verlos mij van bloedschulden | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!‭‭ ‭‭zo...

Door Zijn striemen genezen | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.‭ ‭Jesaja 53:5‭‭ Pilatus leverde...

De Zoon des Mensen | Spurgeon video

‭‭ Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon ‭‭ De Zoon des Mensen.‭‭ Joh 3:13 Hoe gedurig gebruikte onze Heer het...

Te dier ure verheugde zich Jezus | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest.‭ Lu 10:21‭‭...

Hebt uw vrouwen lief | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van Charles Haddon Spurgeon Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph...

En zij at, en werd verzadigd | Spurgeon video

Een korte meditatie van C.H. Spurgeon. En zij at, en werd verzadigd, en hield over.‭ ‭Ruth 2:14‭‭ Wanneer ons het...

Wees bang om bang te zijn | Spurgeon video

Korte videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te...

Ik heb u lief gehad | Spurgeon video

Korte videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Gelijk de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u lief‭‭ ‭gehad.”‭ ‭...

Zalig zijn de vreedzamen | Spurgeon video

Korte videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Zalig zijn de vreedzamen Mattheus 5:9 Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen...

Gesterkt in de genade | Spurgeon video

Korte Meditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is.‭‭ 2Ti 2:1‭‭...

Bewaar ons voor trots | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Houd uw knecht ook terug van trotsheden.‭ ‭Ps 19:14‭‭ Aldus...

Bewaar uw wegen | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Ik zal mijn wegen bewaren.‭ ‭Ps 39:2‭‭ Medereiziger, zeg niet...

Keer weder | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. En hij stak zijn hand uit, en nam haar en...

Wie behoor jij toe? | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Wie behoor je toe?‭ ‭1 Samuel 30:13‭‭ ‭‭In de godsdienst...

Uw naaste liefhebben | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. U moet uw naaste liefhebben. Mattheüs 5 vers 43  U...

De Heere voert oorlog | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. De Heere voert oorlog 1 Samuel 17:47 En de ganse...

Je bent nuttig! | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Je bent nuttig Er hangt geen spin aan de koninklijke...

Voorspoed | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Ik zeide wel in mijnen voorspoed: Ik zal niet wankelen...

Send this to a friend