23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Diversen


Spurgeon als zielenherder

9 februari

9 februari

Een brief van een luisteraar. Charles Spurgeon kreeg eens de volgende brief van een zijn hoorders: Waarde Dominee, Wilt u zo...

Hyper Calvinisten – vrije wil of uitverkiezing

20 januari

20 januari

Vrije wil of uitverkiezing, wat is nu waar? Ik denk niet, dat ik van mijn hyper-calvinistische broeders en zusters verschil...

De Hond

Satan is als een hond, die kwispelstaartend staat te wachten of iemand van de aanzittenden hem iets zal toewerpen. Als...

Dode vissen

De vissen, die met de stroom meedrijven zijn dood. Levende vissen mogen dan soms een eind met de stroom meegaan,...

Eenheid in gebed

21 november

21 november

Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd...

Wie zijn er in de hemel?

20 november

20 november

Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God...

Het zal de rechtvaardige welgaan | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal. Jesaja 3:10‭‭...

Verlos mij van bloedschulden | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!‭‭ ‭‭zo...

Door Zijn striemen genezen | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.‭ ‭Jesaja 53:5‭‭ Pilatus leverde...

De Zoon des Mensen | Spurgeon video

‭‭ Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon ‭‭ De Zoon des Mensen.‭‭ Joh 3:13 Hoe gedurig gebruikte onze Heer het...

Te dier ure verheugde zich Jezus | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest.‭ Lu 10:21‭‭...

Hebt uw vrouwen lief | Spurgeon video

Een korte videomeditatie van Charles Haddon Spurgeon Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph...

En zij at, en werd verzadigd | Spurgeon video

Een korte meditatie van C.H. Spurgeon. En zij at, en werd verzadigd, en hield over.‭ ‭Ruth 2:14‭‭ Wanneer ons het...

Wees bang om bang te zijn | Spurgeon video

Korte videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te...

Ik heb u lief gehad | Spurgeon video

Korte videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Gelijk de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u lief‭‭ ‭gehad.”‭ ‭...

Zalig zijn de vreedzamen | Spurgeon video

Korte videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Zalig zijn de vreedzamen Mattheus 5:9 Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen...

Gesterkt in de genade | Spurgeon video

Korte Meditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is.‭‭ 2Ti 2:1‭‭...

Bewaar ons voor trots | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Houd uw knecht ook terug van trotsheden.‭ ‭Ps 19:14‭‭ Aldus...

Bewaar uw wegen | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Ik zal mijn wegen bewaren.‭ ‭Ps 39:2‭‭ Medereiziger, zeg niet...

Keer weder | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. En hij stak zijn hand uit, en nam haar en...

Wie behoor jij toe? | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Wie behoor je toe?‭ ‭1 Samuel 30:13‭‭ ‭‭In de godsdienst...

Uw naaste liefhebben | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. U moet uw naaste liefhebben. Mattheüs 5 vers 43  U...

De Heere voert oorlog | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. De Heere voert oorlog 1 Samuel 17:47 En de ganse...

Je bent nuttig! | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Je bent nuttig Er hangt geen spin aan de koninklijke...

Voorspoed | Spurgeon video

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Ik zeide wel in mijnen voorspoed: Ik zal niet wankelen...

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde begaan?

9 februari

9 februari

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde begaan? De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is...

De vermoorde vriend

26 oktober

26 oktober

DE VERMOORDE VRIEND Ik heb hier een verhaal, dat, wat ik denk, je hart zal raken en wat jou het...

3 dingen die je niet wist over Spurgeon’s vrouw

24 oktober

24 oktober

Charles Spurgeon trouwde op 8 januari 1856 met Susannah Thompson. Zij zou zijn hechte partner, diepste vertrouweling en ‘de grootste...

Hij is jou niet vergeten – C.H. Spurgeon

Jij bent bang dat de Heere je voorbij gaat, maar dat is niet zo: Hij die de sterren telt en...

Voorwaarde Van Zegen

Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt...

Vertrouwen in het donker

12 februari

12 februari

Citaat – Charles Haddon Spurgeon “Om God te vertrouwen in het licht is niets, maar om Hem te vertrouwen in...

Schapen, die niet verloren gaan

6 september

6 september

Schapen, die niet verloren gaan Toespraak door C. H. Spurgeon “En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen...

Onze verantwoordelijkheid in het geloof

19 augustus

19 augustus

Onze verantwoordelijkheid – C.H. Spurgeon   Originele titel: Human Responsibility by C.H. Spurgeon Uit: The new Park Street Pulpit –...

Genade en Verantwoordelijkheid

17 augustus

17 augustus

Soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens. ‘En Jesaja verstout zich en zegt: Ik ben gevonden van degenen die...

70 overdenkingen voor het bidden

Belangrijke overdenkingen voor het bidden, door: Charles Haddon Spurgeon 1 De daad van het gebed is een zegen. 2 Bidden...

80 facts about praying, by: C.H. Spurgeon (English)

The very act of prayer is a blessing. To pray is to enter the treasure-house of God and to gather...

Have mercy on me, O God (English)

Have mercy on me, O God. Psalm 51:1 From the pen of Charles Spurgeon: When the missionary William Carey was...

The Mercy Of God. by: C.H. Spurgeon (English)

I trust in the mercy of God for ever and ever. Psalm 52:8 KJV From the pen of Charles Spurgeon:...

Spurgeon and the Nation of Israel (English)

Introduction The reconstitution of the nation of Israel in 1948 precipitated a flood of prophetic literature, from all of the...

A Believers Dialogue with His Soul

27 april

27 april

by Joseph Philpot, 19th July 1868. “Why are you cast down, O my soul? and why are you disturbed within...

Heaven and Hell (English)

  Delivered on Tuesday Evening, September 4, 1855, by the REV. C. H. Spurgeon In a field, King Edward’s Road, Hackney....

Baptism by Charles Spurgeon (English)

27 april

27 april

  BAPTISM is, we doubt not, immersion. This is taught by all Greek usage of the terms chosen by the...

Charles Spurgeon on Marriage (English)

27 april

27 april

“Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church.” — Ephesians 5:25 What a golden example Christ gives...

Spurgeon over opwekking en spektakel

Opwekking en spektakel ‘De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenen; en al de einden...

Godslasterlijke influisteringen

Door: C.H. Spurgeon; ‘En zij zeiden: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw...

Kerkelijke keurmeesters

16 december

16 december

Door: Charles Haddon Spurgeon Als een mens het ongeluk heeft om een bijzonder hol en ledig hoofd te hebben, schijnt...

Send this to a friend