23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Spurgeon Voor Iedere Morgen


Genezing voor de zieken

2 september

2 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken...

U zult mij leiden door uw raad

1 september

1 september 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U zult mij leiden door uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid...

Op mijn arm zullen ze hopen

31 augustus

31 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Op mijn arm zullen ze hopen. Jesaja 51 vers 5 In tijden van...

Wacht op de HEERE

30 augustus

30 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wacht op de HEERE. Psalm 27 vers 14 Wachten lijkt misschien makkelijk, maar...

Wees mij genadig, o God!

29 augustus

29 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wees mij genadig, o God! Psalm 51 vers 3 Toen William Carey aan...

Olie voor de lamp

28 augustus

28 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Olie voor de lamp…Exodus 25 vers 6 Wat heeft onze ziel dit nodig!...

Hoelang zullen zij niet in Mij geloven?

27 augustus

27 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hoelang zullen zij niet in Mij geloven? Numeri 14 vers 11 Probeer met...

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld

26 augustus

26 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Psalm 111 vers 9 Het volk...

Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte

25 augustus

25 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hooglied 2 vers 3 Om duidelijk...

De Doorbreker trekt voor hen op.

24 augustus

24 augustus 2

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De Doorbreker trekt voor hen op. Micha 2 vers 13 Jezus is ons...

In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden

23 augustus

23 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden. Jesaja 65 vers...

Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde!

22 augustus

22 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult...

Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen

21 augustus

21 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Spreuken 11 vers...

De man, liefelijk in psalmen van Israël

20 augustus

20 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De man, liefelijk in psalmen van Israël…2 Samuël 23 vers 1 Van al...

Hij zal staan en weiden in de kracht van de HEERE

19 augustus

19 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij zal staan en weiden in de kracht van de HEERE, in de...

Vreemden zijn gekomen op de heilige plaatsen van het huis van de HEERE

18 augustus

18 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vreemden zijn gekomen op de heilige plaatsen van het huis van de HEERE....

Gods goedertierenheid

17 augustus

17 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Gods goedertierenheid… Psalm 52 vers 10 Denk eens even wat langer na over...

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam.

16 augustus

16 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Geef de HEERE de eer van Zijn Naam. Psalm 29 vers 2 Gods...

Bidden in het veld

15 augustus

15 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden...

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden

14 augustus

14 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Verlaat mij niet, HEERE! Psalm 38:22 Geloof jij dat jouw zonden vergeven zijn,...

De ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft

13 augustus

13 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft… Psalm 104 vers 16...

De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen.

12 augustus

12 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. Psalm 97 vers 1 Er...

Zoals in de maanden van weleer

11 augustus

11 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Och, was ik maar zoals in de maanden van weleer, zoals in de...

Christus, Die ons leven is

10 augustus

10 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Christus, Die ons leven is… Kolossenzen 3 vers 4 Paulus’ bijzonder diepe uitdrukking...

Zij weven spinnenwebben

8 augustus

8 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zij weven spinnenwebben. Jesaja 59 vers 5 Denk eens aan het web van...

Met recht hebben zij U lief.

7 augustus

7 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Met recht hebben zij U lief.  Hooglied 1 vers 4 De gelovigen hebben...

Wachter, hoe staat het met de nacht?

6 augustus

6 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wachter, hoe staat het met de nacht?  Jesaja 21 vers 11 Wat zijn...

Alles werkt mee ten goede

5 augustus

5 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten...

God kennen

4 augustus

4 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het volk echter, zij die hun God kennen,… Daniël 11 vers 32 Elke...

In Zijn Licht

3 augustus

3 augustus 2

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het Lam is haar lamp. Openbaring 21 vers 23 Kijk eerbiedig naar het...

Gods wijsheid

2 augustus

2 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …Hem, Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil… Efeze 1...

Aren rapen

1 augustus

1 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen.  Ruth 2 vers...

Ik in hen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik in hen. Johannes 17 vers 23 Als dit de eenheid is, die...

De bestraffende blik van smart, medelijden en liefde.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Markus 14:72 Er...

Ondanks alle dwaasheid en onwetendheid denkt U altijd aan mij!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn. Psalm 73:23 Niettemin. Ondanks alle dwaasheid...

Ik was onverstandig, maar Hij was trouw!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets. Ik was een redeloos dier...

De beloften van God, Die niet liegen kan!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de grootste en kostbare beloften…2 Petrus 1:4 Wil jij de kostbaarheid van de...

De volle zekerheid van het geloof

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan...

Maak een verbond met uw ogen en wees waakzaam!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar...

Wees niet bang, houd stand!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij...

Wees toch niet als één van hen!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U was ook als één van hen. Obadja vers 11 Edom was in...

Het huwelijksverbond van de Bruidegom

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd. Jeremia...

Het zijn maar mensen, wees daarom niet meer bang!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u.  Jesaja 37:22 Toen zij...

Een voorproefje van de erfenis

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Die het onderpand is van onze erfenis…Efeze 1:14 Wat een overvloed aan licht,...

God grootheid zien

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten...

Vergeet de achterhoede niet!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zij moeten als laatsten opbreken, bij hun vaandels. Numeri 2:31 Toen de Israëlieten...

De zekerheid van je uitverkiezing

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. 1 Thessalonicenzen 1:4...

Vers manna, nieuwe zegeningen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zo verzamelden zij het elke morgen…Exodus 16:21 Probeer het gevoel van afhankelijkheid van...

Houd het vuur van het gebed brandend!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust...

Verander het Evangelie niet!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar als u voor Mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet...

Bent u terecht in woede ontstoken?

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” God zei tegen Jona: ‘Bent u terecht in woede ontstoken?’ Jona 4:9 Woede...

Het werk van de drie Goddelijke Personen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …door God de Vader geheiligd… Judas 1:1 …de geheiligden in Christus Jezus… 1...

Toerusten, bevestigen, versterken en funderen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De God nu van alle genade, Hij Zelf moge u – na een...

Medeburgers van de heiligen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …medeburgers van de heiligen… Efeze 2:19 Wat betekent het om burgers van de...

Vergeet niet een van Zijn weldaden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vergeet niet een van Zijn weldaden. Psalm 103:2 Het is een goede zaak...

Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt.  Richteren 16:6 Wat is toch...

Broeders, bid voor ons.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Broeders, bid voor ons. 1 Thessalonicenzen 5:25 Deze ene dag in het jaar...

Wie naar Mij luistert, zal veilig wonen.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van...

Geroepen heiligen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Geroepen heiligen. Romeinen 1:7 Wij zien de apostelen vaak als meer bijzondere heiligen...

Houd de waarheid vast

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  Johannes 17:17 De...

De droom van Farao

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten...

Zijn heilige Naam vertrouwen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam...

levend water vanuit Jeruzalem

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal...

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt… Johannes...

Alleen, ga beslist niet te ver weg

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alleen, ga beslist niet te ver weg! Exodus 8:28 Wat een doortrapt woord...

U bent aan ons gelijk geworden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U bent aan ons gelijk geworden! Jesaja 14:10 Wat zou het vonnis moeten...

U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Psalm 45:3 De Persoon van...

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2:4 Als wij...

Gewogen in de weegschaal en te licht bevonden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.  Daniël...

De goedertierenheid van God, onze Zaligmaker

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen… Titus...

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien.  Psalm 138 vers 8 Het...

Send this to a friend