24 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Categorie: Spurgeon Voor Iedere Morgen


Als iemand dorst heeft

31 december

31 december 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar...

Het einde van een zaak

30 december

30 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het einde van een zaak is beter dan zijn begin.  Prediker 7:8 Let...

Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen

29 december

29 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12 De woorden ‘tot...

Voor zover ik nu in het vlees leef

28 december

28 december

  Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door...

Biezen

27 december

27 december

  Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Groeien biezen waar geen moeras is? Job 8:11 Biezen zijn sponsachtig en...

De laatste Adam

26 december

26 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De laatste Adam… 1 Korinthe 15:45 Jezus is het Hoofd van Zijn gemeente...

Zie, de maagd zal zwanger worden

25 december

25 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem...

Omwille van u arm geworden

24 december

24 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille...

Vriend, kom hoger op

23 december

23 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vriend, kom hoger op.  Lukas 14:10 Als het leven van de genade in...

Ik sterk u

22 december

22 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik sterk u.  Jesaja 41:10 God heeft een grote voorraad waarmee Hij deze...

Een eeuwig verbond

21 december

21 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld… 2 Samuël 23 vers 5 Dit...

Eeuwige liefde

20 december

20 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.  Jeremia 31:3 Soms laat de Heere...

Het lot besloten

19 december

19 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van...

Scheur uw hart

18 december

18 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Scheur uw hart en niet uw kleren.  Joël 2:13 Het scheuren van je...

God denkt aan jou

17 december

17 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik denk aan u… Jeremia 2:2 Voor Christus is het een genoegen om...

Komt tot Mij

16 december

16 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal...

Orpa en Ruth

15 december

15 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.  Ruth...

Hij Die u roept is getrouw

11 december

11 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  1 Thessalonicenzen...

Altijd bij de Heere zijn

10 december

10 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers...

Laat de wanhoop je niet tot zwijgen brengen

9 december

9 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn. Jesaja 30...

Zij zullen met Mij wandelen in witte kleren

8 december

8 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt...

Het verachte heeft God uitverkoren

7 december

7 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en...

Ik leef en u zult leven

6 december

6 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 1 Korinthe 15...

Bid en u zal gegeven worden

5 december

5 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Bid, en u zal gegeven worden. Mattheüs 7 vers 7 Er is in...

Mensen die nog gered moeten worden

4 december

4 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik heb veel volk in deze stad. Handelingen 18 vers 10 Dit zou...

Geen enkel gebrek aan u

3 december

3 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Er is geen enkel gebrek aan u. Hooglied 4 vers 7 Nadat onze...

Alles aan u is mooi Mijn vriendin

2 december

2 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan...

Zomer en Winter heeft God gemaakt

1 december

1 december

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …zomer en winter, U hebt ze geformeerd. Psalm 74 vers 17 Mijn ziel,...

Onze Vader heeft onze portemonnee in Zijn hand

30 november

30 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Toen zei Amazia tegen de man Gods: Maar wat dan te doen met...

Roddel niet, maar vermaan liefdevol

29 november

29 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan (…) U moet uw...

Laat je leiden door de Geest van God

28 november

28 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid...

Dien God als een priester

27 november

27 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Daarna laat Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van...

Wat je kan doen moet je ook doen

26 november

26 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen....

Wie kan jou nog veroordelen als God je vrijspreekt

25 november

25 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …om aan de gevangenen vrijlating te prediken… Lukas 4 vers 19 Alleen Jezus...

Wat een versterking is God voor Zijn gemeente

24 november

24 november

Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen...

Gemeenschap met Christus

23 november

23 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …gemeenschap met Hem… 1 Johannes 1 vers 6 Vanaf het moment waarop wij...

De ultieme Herder

22 november

22 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Israël diende om een vrouw. Hosea 12 vers 13 In zijn gesprek met...

Bedroef de Heilige Geest van God niet

21 november

21 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Bedroef de Heilige Geest van God niet.  Efeze 4 vers 30 Alles wat...

Weg met je twijfel en angsten

20 november

20 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. Klaagliederen 3 vers 58...

Geef geen antwoord geven op dwaze vragen

19 november

19 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ontwijk dwaze vragen. Titus 3 vers 9 Onze dagen zijn snel voorbij, en...

Wat God ooit eens in je begon kun je niet meer verliezen

18 november

18 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Hooglied 4 vers 12 In dit beeld,...

Geef je God de heerlijkheid

17 november

17 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Romeinen 11 vers 36 Dit...

Maak de wereld maar jaloers

16 november

16 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel.  Klaagliederen 3 vers 24 Hier...

Het uitgekozen volk door God

15 november

15 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want het deel van de HEERE is Zijn volk.  Deuteronomium 32 vers 9...

Dien allen God, want Hij haat huichelarij

14 november

14 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik zal uitroeien hen die zich neerbuigen en zweren bij de HEERE én...

Vruchten komen niet uit jezelf voort

13 november

13 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf. Johannes 15 vers 4 Op...

Je geloof op de proef gesteld

12 november

12 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de beproeving van uw geloof… 1 Petrus 1 vers 7 Een geloof dat...

Eeuwige armen van God die jou dragen

11 november

11 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …onder u zijn eeuwige armen. Deuteronomium 33 vers 27 De eeuwige God Zelf...

God is jouw woning, ja een schuilplaats!

10 november

10 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De eeuwige God is voor u een woning.  Deuteronomium 33 vers 27 Het...

Blijf in Jezus en wandel in Hem

9 november

9 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wandel in Hem.  Kolossenzen 2 vers 6 Als wij Christus Zelf in het...

Gaven ontvangen om Jezus aan te nemen

8 november

8 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. Kolossenzen...

In Gods handpalmen gegraveerd

7 november

7 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Jesaja 49 vers 16 Aan...

Verfrist door het levende water van God

6 november

6 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge....

leven door vergeving uit vrije genade

5 november

5 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Toen Ik voorbij u kwam, zei Ik tegen u in uw bloed: Leef!...

Als je zwak bent ben je toch sterk

4 november

4 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12 vers 9 Als je...

Blijf bidden, God hoort jou en Hij begrijpt je

3 november

3 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …want zie, hij bidt. Handelingen 9 vers 11 In de hemel worden gebeden...

God zal nooit veranderen

2 november

2 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want Ik, de HEERE, ben niet veranderd. Maleachi 3 vers 6 Te midden...

Een gemeente bij jou thuis

1 november

1 november

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Aan de gemeente die bij u thuis samenkomt… Filémon vers 2 Is er...

Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest

31 oktober

31 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51 vers 12 Als wij...

Loof de Heere met heel je hart

30 oktober

30 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart.  Psalm 9 vers 2...

Leer ons bidden

29 oktober

29 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Bidt u dan alzo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt… Mattheüs 6...

Ik heb u uit de wereld uitverkoren

28 oktober

28 oktober 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik heb u uit de wereld uitverkoren.  Johannes 15 vers 19 Hier vinden...

Betrouwbare woorden die aanneming waard zijn

27 oktober

27 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Dit is een betrouwbaar woord. 2 Timotheüs 2 vers 11 Paulus heeft vier...

Hou je handen open voor God

26 oktober

26 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis...

Maak de waarheid bekent

25 oktober

25 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …omwille van de waarheid, die bij ons blijft, en in ons blijft tot...

Door Goddelijk voedsel zul je leven

24 oktober

24 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De bomen van de HEERE worden verzadigd.  Psalm 104 vers 16 Zonder sap...

Naar wie zou je anders gaan als je ziek bent?

23 oktober

23 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wilt u ook niet weggaan? Johannes 6 vers 67 Velen hebben Christus verlaten,...

Ik heb je uit genade lief

22 oktober

22 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik zal hen vrijwillig liefhebben.  Hosea 14 vers 5 Deze uitspraak is eigenlijk...

Met vertrouwen aan God vasthouden

21 oktober

21 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want de liefde van Christus dringt ons. 2 Korinthe 5 vers 14 Hoeveel...

Niet stilstaan maar doorgroeien

20 oktober

20 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …dat wij in alles toe zouden groeien naar Hem… Efeze 4 vers 15...

Kleine kinderen in geloof

19 oktober

19 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …jonge kinderen in Christus… 1 Korinthe 3 vers 1 Ben je bedroefd omdat...

Verzadigd uit overvloed

18 oktober

18 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Uw voetstappen druipen van overvloed. Psalm 65 vers 12 Veel van de wegen...

Geen twijfel meer door ongeloof

17 oktober

17 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar David zei in zijn hart: Ik zal op een dag nog eens...

Gebruik de middagmaaltijd

16 oktober

16 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. Johannes 21 vers 12 Met...

De dag van de wederkomst

15 oktober

15 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?  Maleachi 3 vers 2...

Laat je door Jezus onderwijzen

14 oktober

14 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de...

Lijden voor een korte tijd

13 oktober

13 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke...

Denken aan Gods bevelen

12 oktober

12 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik overdenk Uw bevelen. Psalm 119 vers 15 Er zijn momenten waarop eenzaamheid...

In gebed naar de genadetroon

11 oktober

11 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de...

God zal je helemaal schoonwassen

10 oktober

10 oktober

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij is bij machte u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid. Judas vers...

God zal je beschermen voor gevaren

Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren… Judas vers 24 In zekere zin is de weg...

Werp je netten uit om te vangen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vaar naar het diepe gedeelte, en werp uw netten uit om te vangen....

Op de proef gesteld worden door God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Waarom hebt Gij Uw dienaar kwaad gedaan? Numeri 11 vers 11 Onze hemelse...

Drinken van het levende water

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid...

Kracht krijgen van God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van...

Sterven, maar het licht zal aanbreken

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Zacharia...

De engelen helpen ons

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen...

De hoop die voor u is weggelegd

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen… Kolossenzen 1 vers...

Mijn Liefste uit het Hooglied

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. Mijn Liefste,...

Zingen tot eer van God

30 september

30 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer. Psalm 66...

Zondaar ga tot Hem – C.H. Spurgeon

29 september

29 september

Als de priester heeft gezien dat de melaatsheid zijn hele lichaam bedekt heeft, dan zal hij de aangetaste rein verklaren....

God ziet alle mensen

28 september

28 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Psalm 33 vers...

Welzalig bent u, Israël! – C.H. Spurgeon

27 september

27 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat...

Mirten in de diepte

26 september

26 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de mirten die zich in de diepte bevonden… Zacharia 1 vers 8 Het...

Hij rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is

25 september

25 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij is Zelf rechtvaardig, en Hij rechtvaardigt diegene die uit het geloof in...

De hand van God

24 september

24 september 2

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” … want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en...

Begenadigd in de Geliefde

23 september

23 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Begenadigd in de Geliefde… Efeze 1 vers 6 Wat een geweldig voorrecht! We...

Laat Israël zich verblijden in zijn Maker

22 september

22 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich...

Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen

21 september

21 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. Jeremia 32 vers 41...

Het zwaard van de HEERE en van Gideon!

20 september

20 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het zwaard van de HEERE en van Gideon! Richteren 7 vers 20 Gideon...

Sta in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft

19 september

19 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft… Galaten 5...

Door de Geest leven en wandelen

18 september

18 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest...

Breng hem bij Mij

17 september

17 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Breng hem bij Mij. Markus 9 vers 19 Wanhopig keerde de teleurgestelde vader...

Deel krijgen aan de Goddelijke natuur

16 september

16 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Deel krijgen aan de Goddelijke natuur 2 Petrus 1 vers 4 Deel krijgen...

Wees niet bang voor mensen

15 september

15 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen.  Psalm 112 vers 7 Christen, wees...

En er waren nog andere scheepjes bij Hem

14 september

14 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En er waren nog andere scheepjes bij Hem. Markus 4 vers 36 Jezus...

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen

13 september

13 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God...

Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE.

12 september

12 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE. Nahum 1 vers 2...

Zonder u af – C.H. Spurgeon

11 september

11 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zonder u af. 2 Korinthe 6 vers 17 Een christen mag niet van...

Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde

10 september

10 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde;...

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden

9 september

9 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en...

Door Mij is bij u vrucht te vinden

8 september

8 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Door Mij is bij u vrucht te vinden.  Hosea 14 vers 9 Onze...

De verlamde man – C.H. Spurgeon

7 september

7 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij...

Smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht

6 september

6 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als...

Ik wil het, word gereinigd.

4 september

4 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik wil het, word gereinigd. Markus 1 vers 41 In het begin hoorde...

U, Die ik innig liefheb

3 september

3 september

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U, Die ik innig liefheb… Hooglied 1 vers 7 Het is heerlijk om...

Send this to a friend