23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Auteur: <span class="vcard">Charles Haddon Spurgeon</span>


Op mijn arm zullen ze hopen

31 augustus

31 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Op mijn arm zullen ze hopen. Jesaja 51 vers 5 In tijden van...

Wacht op de HEERE

30 augustus

30 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wacht op de HEERE. Psalm 27 vers 14 Wachten lijkt misschien makkelijk, maar...

Wees mij genadig, o God!

29 augustus

29 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wees mij genadig, o God! Psalm 51 vers 3 Toen William Carey aan...

Olie voor de lamp

28 augustus

28 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Olie voor de lamp…Exodus 25 vers 6 Wat heeft onze ziel dit nodig!...

Hoelang zullen zij niet in Mij geloven?

27 augustus

27 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hoelang zullen zij niet in Mij geloven? Numeri 14 vers 11 Probeer met...

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld

26 augustus

26 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Psalm 111 vers 9 Het volk...

Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte

25 augustus

25 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hooglied 2 vers 3 Om duidelijk...

De Doorbreker trekt voor hen op.

24 augustus

24 augustus 2

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De Doorbreker trekt voor hen op. Micha 2 vers 13 Jezus is ons...

In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden

23 augustus

23 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden. Jesaja 65 vers...

Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde!

22 augustus

22 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult...

Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen

21 augustus

21 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Spreuken 11 vers...

De man, liefelijk in psalmen van Israël

20 augustus

20 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De man, liefelijk in psalmen van Israël…2 Samuël 23 vers 1 Van al...

Hij zal staan en weiden in de kracht van de HEERE

19 augustus

19 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij zal staan en weiden in de kracht van de HEERE, in de...

Vreemden zijn gekomen op de heilige plaatsen van het huis van de HEERE

18 augustus

18 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vreemden zijn gekomen op de heilige plaatsen van het huis van de HEERE....

Gods goedertierenheid

17 augustus

17 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Gods goedertierenheid… Psalm 52 vers 10 Denk eens even wat langer na over...

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam.

16 augustus

16 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Geef de HEERE de eer van Zijn Naam. Psalm 29 vers 2 Gods...

Bidden in het veld

15 augustus

15 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden...

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden

14 augustus

14 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Verlaat mij niet, HEERE! Psalm 38:22 Geloof jij dat jouw zonden vergeven zijn,...

De ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft

13 augustus

13 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft… Psalm 104 vers 16...

De boog in de wolken – C.H. Spurgeon

12 augustus

12 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Deze boog zal gezien worden in de wolken. Gen. 9: 14.   De...

De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen.

12 augustus

12 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. Psalm 97 vers 1 Er...

Eeuwige vertroosting – C.H. Spurgeon

11 augustus

11 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Eeuwige vertroosting.  2 Thess. 2:16.   Vertroosting, er klinkt muziek in dat woord....

Zoals in de maanden van weleer

11 augustus

11 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Och, was ik maar zoals in de maanden van weleer, zoals in de...

Vergeving van je zonden – C.H. Spurgeon

10 augustus

10 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De Zoon des mensen heeft macht op aarde de zonden te vergeven. Matth....

Christus, Die ons leven is

10 augustus

10 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Christus, Die ons leven is… Kolossenzen 3 vers 4 Paulus’ bijzonder diepe uitdrukking...

Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena – C.H. Spurgeon

9 augustus

9 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had....

Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft – C.H. Spurgeon

8 augustus

8 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Mark. 9: 23. Er zijn veel...

Zij weven spinnenwebben

8 augustus

8 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zij weven spinnenwebben. Jesaja 59 vers 5 Denk eens aan het web van...

Satan heeft ons belet

7 augustus

7 augustus

De satan heeft ons belet.  1 Thess. 2:18. Satan zal je proberen te hinderen Vanaf het eerste moment dat het...

Met recht hebben zij U lief.

7 augustus

7 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Met recht hebben zij U lief.  Hooglied 1 vers 4 De gelovigen hebben...

De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld

6 augustus

6 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld.  Ps. 72: 1 9. Dit...

Wachter, hoe staat het met de nacht?

6 augustus

6 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wachter, hoe staat het met de nacht?  Jesaja 21 vers 11 Wat zijn...

Alles werkt mee ten goede

5 augustus

5 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten...

God kennen

4 augustus

4 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het volk echter, zij die hun God kennen,… Daniël 11 vers 32 Elke...

In Zijn Licht

3 augustus

3 augustus 2

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het Lam is haar lamp. Openbaring 21 vers 23 Kijk eerbiedig naar het...

Gods wijsheid

2 augustus

2 augustus 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …Hem, Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil… Efeze 1...

Aren rapen

1 augustus

1 augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen.  Ruth 2 vers...

Ik in hen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik in hen. Johannes 17 vers 23 Als dit de eenheid is, die...

De bestraffende blik van smart, medelijden en liefde.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Markus 14:72 Er...

Ondanks alle dwaasheid en onwetendheid denkt U altijd aan mij!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn. Psalm 73:23 Niettemin. Ondanks alle dwaasheid...

Ik was onverstandig, maar Hij was trouw!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets. Ik was een redeloos dier...

De beloften van God, Die niet liegen kan!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de grootste en kostbare beloften…2 Petrus 1:4 Wil jij de kostbaarheid van de...

De volle zekerheid van het geloof

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan...

Maak een verbond met uw ogen en wees waakzaam!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar...

Wees niet bang, houd stand!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij...

Wees toch niet als één van hen!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U was ook als één van hen. Obadja vers 11 Edom was in...

Het huwelijksverbond van de Bruidegom

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd. Jeremia...

Het zijn maar mensen, wees daarom niet meer bang!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u.  Jesaja 37:22 Toen zij...

Een voorproefje van de erfenis

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Die het onderpand is van onze erfenis…Efeze 1:14 Wat een overvloed aan licht,...

God grootheid zien

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten...

Vergeet de achterhoede niet!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zij moeten als laatsten opbreken, bij hun vaandels. Numeri 2:31 Toen de Israëlieten...

De zekerheid van je uitverkiezing

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. 1 Thessalonicenzen 1:4...

Vers manna, nieuwe zegeningen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zo verzamelden zij het elke morgen…Exodus 16:21 Probeer het gevoel van afhankelijkheid van...

Houd het vuur van het gebed brandend!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust...

Verander het Evangelie niet!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar als u voor Mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet...

Bent u terecht in woede ontstoken?

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” God zei tegen Jona: ‘Bent u terecht in woede ontstoken?’ Jona 4:9 Woede...

Het werk van de drie Goddelijke Personen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …door God de Vader geheiligd… Judas 1:1 …de geheiligden in Christus Jezus… 1...

Toerusten, bevestigen, versterken en funderen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De God nu van alle genade, Hij Zelf moge u – na een...

Medeburgers van de heiligen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …medeburgers van de heiligen… Efeze 2:19 Wat betekent het om burgers van de...

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt… Johannes...

Gewogen in de weegschaal en te licht bevonden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.  Daniël...

De goedertierenheid van God, onze Zaligmaker

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” …de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen… Titus...

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien.  Psalm 138 vers 8 Het...

Niet meer klagen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Al de Israëlieten morden. Numeri 14:2 Vandaag zijn er onder de christenen net...

Send this to a friend