23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Auteur: <span class="vcard">Charles Haddon Spurgeon</span>


Voeten wassen

24 oktober

24 oktober

“Toen begon Hij de voeten van zijn discipelen te wassen.” Johannes 13:5 Voeten wassen, een daad van uitzonderlijke liefde. De Heere...

Zelfs de haren van uw hoofd zijn geteld

21 oktober

21 oktober

“Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?” Lukas 24:38 U bent Gods oogappel. Waarom zegt gij...

Wacht niet maar kom!

20 oktober

20 oktober

 “Houd niet terug.” Jesaja 43:6 Wacht niet, al bent u de grootste zondaar die ooit bestaan heeft, kom zoals u...

Bid zonder ophouden, ga wederom heen

28 september

28 september

Ga weder henen, zevenmaal. 1 Koningen 18:43 Niet twijfelen. Als God een goede uitkomst beloofd heeft, zal dat ook zeker...

Wees voorbereid op de dood

26 september

26 september

Huilt, gij dennen, omdat de cederen gevallen zijn. Zacharia 11:2   Alle mensen zijn gemerkt voor de bijl. Wanneer er in het...

Bidt u nog voor de bekering van uw kinderen?

19 september

19 september

Ik bad om dit kind. 1 Samuël 1:27 Hebben wij gebeden om de bekering van onze kinderen? Gelovige zien graag...

Vergeet niet een van Zijn weldaden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vergeet niet een van Zijn weldaden. Psalm 103:2 Het is een goede zaak...

Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt.  Richteren 16:6 Wat is toch...

Broeders, bid voor ons.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Broeders, bid voor ons. 1 Thessalonicenzen 5:25 Deze ene dag in het jaar...

Wie naar Mij luistert, zal veilig wonen.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van...

Geroepen heiligen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Geroepen heiligen. Romeinen 1:7 Wij zien de apostelen vaak als meer bijzondere heiligen...

Houd de waarheid vast

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  Johannes 17:17 De...

De droom van Farao

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten...

Zijn heilige Naam vertrouwen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam...

levend water vanuit Jeruzalem

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal...

Alleen, ga beslist niet te ver weg

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alleen, ga beslist niet te ver weg! Exodus 8:28 Wat een doortrapt woord...

U bent aan ons gelijk geworden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U bent aan ons gelijk geworden! Jesaja 14:10 Wat zou het vonnis moeten...

U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Psalm 45:3 De Persoon van...

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2:4 Als wij...

De plaats genaamd Schedel

  Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De plaats die Schedel genoemd werd… Lukas 23:33 De heuvel Golgotha is...

Genade en Verantwoordelijkheid

17 augustus

17 augustus

Soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens. ‘En Jesaja verstout zich en zegt: Ik ben gevonden van degenen die...

Send this to a friend