23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Onze schuld aan Christus dood


Naastenliefde, teken van heiligmaking “Gij zult u naaste liefhebben als uzelf’. Matth. 19 : 19 Onze Heiland heeft vaak gepreekt…Troost in de duisternis “Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort?…


Persoonlijke uitverkiezing

Send this to a friend